Persbericht: Green Deal vertaalt biobased economy naar praktijk tuinbouw

03-10-2011

De biobased economy krijgt een vertaling naar de tuinbouwpraktijk. Dit gebeurt in het Westland. In het zogeheten ‘biobased park’ zal plantaardig restmateriaal uit de tuinbouw worden verwerkt tot bron van waardevolle stoffen. Het kabinet sloot hierover vandaag een Green Deal met de gemeente Westland, LTO Westland en Productschap Tuinbouw.

Vandaag zijn 59 Green Deals tussen het kabinet en een groot aantal partijen afgesloten. In deze eerste ronde maakt de tuinbouw er deel van uit met de biobased economy, het verwerken van champost tot duurzame energiebron en vier projecten die voortvloeien uit het programma Kas als Energiebron. Met de Green Deals wil het kabinet verduurzaming van de maatschappij op een wijze die lonend is voor overheid en maatschappij realiseren. Er komt geen geld voor beschikbaar van de overheid, wel ondersteuning bij kennisontwikkeling en –toepassing en bij het verkrijgen van vergunningen.

Op het beoogde park vindt inzameling plaats van plantaardig restmateriaal uit de tuinbouw en GFT-afval uit de gemeente Westland en omliggende gemeenten. Het plantenafval kan een bron van waardevolle stoffen (vezels, biociden, vruchtensappen) en energiebron (groen gas) zijn. Deze zogeheten valorisatie zorgt ervoor dat plantaardig restmateriaal geen kostenpost meer is, maar kan op termijn extra inkomsten genereren.

De valorisatie is een van de richtingen die de tuinbouw met de biobased economy voor ogen heeft. Deze economy is gebaseerd op hernieuwbare en duurzame grondstoffen, die de huidige fossiele grondstoffen vervangen. De biobased economy is een van de thema’s waarin de tuinbouw via het Productschap Tuinbouw investeert. De afgelopen jaren is via diverse projecten al veel kennis ontwikkeld en verzameld. Die kennis krijgt via de Green Deal een vertaling naar echte praktijktoepassing.

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, telefoonnummer 079 - 34 70 651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl.