Persbericht: Goed gewaardeerd schoolfruit zet stap naar Voortgezet Onderwijs

26-09-2013

Dit jaar doet het Voortgezet Onderwijs voor het eerst mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. In een pilot ontvangen klassen 1 en 2 van 15 scholen 20 weken lang drie stuks gratis groente of fruit per leerling per week. Vandaag is ook op 1.100 basisscholen de officiƫle aftrap van het programma. Dit werd het afgelopen jaar bij deelnemers goed gewaardeerd, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Productschap Tuinbouw (PT).

Op deelnemende scholen vond een feestelijke aftrap plaats voor de 215.000 leerlingen, met het gezamenlijk eten van een nieuw geoogste appel. Voor de onderbouw is er een kleurplaatwedstrijd, voor de bovenbouw een gezonde traktatiewedstrijd. Er zijn grote prijzen voor op het schoolplein mee te winnen. Ook komen de schoolfruit digibordlessen onder de aandacht. Het programma sluit aan op de landelijke appelplukdag van 28 september.

De pilot voor VO is opgezet, omdat juist bij de overgang naar de middelbare school kinderen zelfstandiger worden. Ze maken eigen keuzes en gaan vaker ongezond snacken. Schoolfruit kan bijdragen aan hun bewustwording van het belang van een gezond eetpatroon. Een aantal van de scholen neemt ook deel aan het programma De Gezonde Schoolkantine. Na evaluatie van de pilot, wordt volgend jaar de groep middelbare scholen die kunnen deelnemen aan het schoolfruitprogramma mogelijk uitgebreid. Het totale EU-budget voor het hele programma in de EU-lidstaten wordt mogelijk verhoogd van 90 miljoen euro naar 150 miljoen euro op jaarbasis.

De inschrijving voor het schoolfruitseizoen 2013/2014 is vol met 1.100 scholen. Net als vorig jaar ontvangen de scholen 20 weken lang drie stuks gratis groente of fruit per leerling per week. De rest van het schooljaar gaan ze zelfstandig verder met schoolfruit, op minimaal twee vaste dagen per week. Dit kan door ouders groente of fruit te laten meegeven of dit via een leverancier te regelen. Vanwege de mogelijkheid tot voorinschrijving voor nieuwe scholen, doen nu voornamelijk scholen mee die afgelopen jaar geen gratis schoolfruit ontvingen.

Deelnemers van schooljaar 2012/2013 geven het programma een (zeer) positieve waardering, blijkt uit evaluatieonderzoek. Volgens hen draagt het eraan bij dat kinderen zelf vaker groenten en fruit meenemen. Bijna alle scholen zijn na 20 weken gratis schoolfruit door gegaan met een eigen fruitbeleid. Dit vindt overwegend plaats door het zelf meegeven van groenten en fruit door ouders (88%). Dit jaar gaat driekwart van de scholen door met een fruitbeleid. Redenen om te stoppen met schoolfruit is vaak dat scholen het te duur vinden of van mening zijn dat dit de verantwoordelijkheid van de ouders is. Veel scholen vinden het jammer dat aanmelding voor dit schooljaar niet meer mogelijk was.

De EU, het ministerie van EZ en vier leveranciers maken het programma financieel mogelijk met een budget van 5,9 miljoen euro. Leveranciers zijn Schoolfruit.nu samen met The Greenery, Kids & Schoolfruit, Fruitmoment en Halm Schoolfruit. De Medebewindsorganisatie-productschappen en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit van Wageningen University verzorgen de uitvoering van de regeling; het Voedingscentrum ondersteunt het programma.

Voor meer informatie neemt u contact op met Laura Willemsens, MO-productschappen, tel. 079 3687572, e-mail lwillemsens@pve.nl of u bezoekt de website op www.euschoolfruit.nl.

Logo schoolfruit