Persbericht: Eerste regionale conferentie GLOBALG.A.P.

11-09-2013

Tuinders, akkerbouwers en veehouders kunnen zich op de hoogte stellen van actuele ontwikkelingen over voedselveiligheid en maatschappelijke vraagstukken en de rol van GLOBALG.A.P. certificering hierin. Dit kan op 20 november bij de regionale conferentie van GLOBALG.A.P. op Veiling Hoogstraten. De nationaal technische werkgroepen GLOBALG.A.P. van België en Nederland organiseren dit samen. Productenten uit plantaardige en dierlijke sectoren en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

De dag begint met de mogelijkheid om deel te nemen aan een korte rondleiding over de veiling. Dan volgt een gevarieerd ochtendprogramma waarin onder meer de NVWA, retailers uit zowel België als Nederland en GLOBALG.A.P. hun visie uiteen zetten. Het middagprogramma kent drie deelsessies, waarbij is te kiezen uit sessies gericht op de plantaardige of dierlijke sector. Plantaardige onderwerpen zijn microbiologie, watergebruik en duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de dierlijke sector komen de onderwerpen product- en procesintegriteit, maatschappelijke en sociale vraagstukken en GLOBALG.A.P. benchmarking aan bod. De spreektaal is Nederlands, op deze eerste regionale conferentie gericht op Nederland en België. Voorheen organiseerde GLOBALG.A.P. wereldwijde of Europese conferenties.

Na afloop van de conferentie is er de mogelijkheid deel te nemen aan een diner, waar leden van de Board en verschillende commissies van GLOBALG.A.P. bij zullen aanschuiven. Het diner is dus een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met de bestuursleden van GLOBALG.A.P. Aanmelden voor de conferentie kan via de website van GLOBALG.A.P.

Meer informatie over de conferentie is verkrijgbaar bij Ad Klaassen (tel. 06 50214850) of Fabianne Huis in 't Veld (tel. 079 3470604 of e-mail f.huisintveld@tuinbouw.nl), resp. voorzitter en secretaris van de Nationale Technische Werkgroep GLOBALG.A.P. Voor meer informatie over de NTWG en GLOBALG.A.P. bezoekt u onze website op www.tuinbouw.nl.