Ondernemingsplatform Biobased Economy en MVO gelanceerd

05-07-2012

Door middel van een toost met een glas biobased tomatensap is woensdag 4 juli bij het Productschap Tuinbouw het ondernemingsplatform Biobased Economy en MVO gelanceerd. Zestien enthousiaste ondernemers gaan de komende weken aan de slag met het benoemen van de huidige knelpunten op het gebied van de Biobased Economy en MVO en de kansen voor de toekomst. Hoe komen we tot een correcte waardering van duurzame tuinbouwproducten door consument en retail? En hoe realiseren we de transitie naar een biobased economy waar door zorgvuldig gebruik van natuurlijke grondstoffen kansen geboden worden voor versterking van de concurrentiekracht van de sector. Onder leiding van platformvoorzitter Tom de Bruijn en programmamanager Jan Smits worden de visies en ambities verder uitgewerkt tot concrete actielijnen en krijgen de programma’s verder vorm.