Nieuwe verdiencapaciteit voor de sierteelt in de Biobased Economy

27-03-2013

Wat kan ik als sierteeltondernemer in de Biobased Economy? Dat was het thema van een Greenport Aalsmeer-bijeenkomst op 26 maart jl. In drie presentaties werden de kansen en mogelijkheden geschetst.

Het Productschap Tuinbouw (PT) en het Kenniscentrum Plantenstoffen nodigden siertelers uit mee te doen met een project. In dit project worden plantenextracten getest op de aanwezigheid van plantenstoffen, die bruikbaar kunnen zijn als geurstof,  kleurstof, gewasbeschermingsmiddel of voor toepassing in cosmetica of de farmaceutische industrie.

Telers die belangstelling hebben in dit onderwerp kunnen zich melden bij Jan Smits, j.smits@tuinbouw.nl.

De presentatie van Jan Smits kunt u vinden op de website van het PT.