Nieuwe projectresultaten op website PT

30-08-2016

Op de website van het Productschap Tuinbouw worden doorlopend resultaten geplaatst van afgeronde projecten. De resultaten zijn tot stand gekomen door (mede-)financiering van projecten met middelen uit heffingen die door alle ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap Tuinbouw bijeen werden gebracht. Sinds 22 juni 2016 werden resultaten van de volgende 8 projecten toegevoegd, waarmee - exclusief cofinanciering - een PT-investering voor de tuinbouwsector was gemoeid van ruim 900.000 euro: