Nieuwe projectresulaten op PT-website

31-12-2014

Op de website van het Productschap Tuinbouw worden doorlopend onderzoeks- en campagneverslagen geplaatst. De resultaten zijn tot stand gekomen door (mede-)financiering van projecten met middelen uit heffingen die door alle ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap Tuinbouw bijeen werden gebracht. Sinds 10 december werden de resultaten van de volgende 27 projecten toegevoegd, waarmee - exclusief cofinanciering - een PT-investering voor de tuinbouwsector was gemoeid van ruim 3,4 miljoen euro:

Met ingang van 1 januari 2015 verzorgt de Vereffeningsorganisatie voormalige PBO de openbaarmaking van nieuwe onderzoeks- en campagneverslagen.