Modeltuin De Levende Tuin geopend

11-04-2014

In het modeltuinenpark De Tuinen van Appeltern is op 10 april de tuin De Levende Tuin geopend. Voorzitter Rien van der Spek van Branchevereniging VHG en Jacco Wisman, voorzitter van VHG Vakgroep Hoveniers, deden dit met het planten van een boom. De tuin is een co-productie van VHG Vakgroep Hoveniers en De Tuinen van Appeltern, mede ondersteund door het Productschap Tuinbouw.

Opening Levende Tuin

Het VHG-concept ‘De Levende Tuin’ was uitgangspunt voor de modeltuin. Alle elementen van een levende tuin zoals water, bodem, dieren, energie en voedsel komen hier samen. De modeltuin omvat vijf cirkels met elk een eigen thema. Zo zijn in de cirkel ‘Proeven en ruiken’ tal van eetbare en geurende planten verwerkt. De cirkel ‘Goed voor kleine dieren’ bevat suggesties om kleine dieren zoals bijen, vlinders en egels in de tuin te lokken. Hoe (bouw)materialen en planten kunnen worden hergebruikt, is te zien in de cirkel ‘Een tweede leven’. Duurzaamheid en duurzaamheidsaspecten komen aan bod in de cirkels ‘Een langer leven’ en ‘Beter voor ons allemaal’.

Duurzame keuzes
VHG-voorzitter Rien van der Spek stelde dat De Levende Tuin een begrip wordt. “We willen particulieren, bedrijven en overheden helpen met het maken van duurzame keuzes voor het inrichten van de buitenruimte. Dat doen we door de principes van De Levende Tuin zichtbaar te maken. We zorgen ervoor dat ze eenvoudig zijn toe te passen en laten de effecten zien. Ieder kan het concept op zijn eigen manier invullen met producten, diensten en communicatie. Samen maken we zo het begrip Levende Tuin nog groter en starten we een duurzame beweging.”

Inspiratiebron
De modeltuin is geen kant-en-klaar voorbeeld, legt vakgroepvoorzitter Jacco Wisman uit. “De tuin is bedoeld als inspiratiebron, hoe je met de verschillende elementen die een tuin levend maken kunt omgaan. Liefst zien we dat de hovenier en de klant samen naar Appeltern gaan om ideeën op te doen. De hovenier kan zich dan als vakman onderscheiden door klanten originele opties aan te bieden. We willen het vooral heel praktisch houden.” Ben van Ooijen, directeur van de Tuinen van Appeltern is blij met deze nieuwe aanwinst in zijn park. “Alles komt hier samen en het ligt prachtig ingebed in de omgeving. Het is zo opgezet dat we er steeds nieuwe producten en technieken in kunnen verwerken. De bezoeker vindt informatie op de borden. Sinds kort bieden we hen ook een fluistertour: een interactief systeem om hen te informeren over wat ze allemaal zien.” 

Magie
Dr. Susanne Piët, expert op het gebied van psychologie en beleving, verzorgde tijdens de opening een presentatie ‘de magie van de tuin’. Daarin hield zij de aanwezigen voor dat een tuin een belofte is. “Die belofte ligt in uw handen. Maar hoe verkoop je die nu?” Met veel humor en aansprekende voorbeelden legde ze uit dat alles om beleving draait. Een hovenier kan dat voor een klant realiseren, door zich in te leven in de behoeften van de klant. “Het gaat om het effect dat u met een tuin realiseert. Tussen uw inspanning en dat effect, daar ligt de magie.”