Luisresistente lelies door gentech

16-05-2014

Bladluizen- en katoenluizentoetsen gaven significante verschillen te zien tussen genetisch gemodificeerde (GM) lelielijnen onderling en tussen GM lijnen en de niet-GM controle cultivars. Dit blijkt uit nieuwe onderzoekresulaten. Of het verwijderen van de selectiemerkergenen is gelukt, kon nog niet worden aangetoond. Maar luisresistente lelies zijn een stap dichterbij gekomen. Lees hier het rapport.