LTO Glaskracht Nederland en TTO tekenen strategische samenwerking

03-03-2014

LTO Glaskracht Nederland en TTO (Tuinbouw Techniek Ontwikkeling) hebben vrijdag 28 februari een overeenkomst getekend voor een strategische samenwerking. Deze samenwerking is een aanvulling op de activiteiten van beide organisaties. Met deze samenwerking maakt LTO Glaskracht Nederland voor aangesloten ondernemers verbinding met de innovatie-expertise van TTO. De krachtenbundeling betekent anderzijds dat de innovatie-initiatieven van TTO makkelijker worden meegenomen in beleid en lobby.

Het doel van TTO is het stimuleren en ondersteunen van innovatieprojecten die gericht zijn op technische of teelttechnische vernieuwingen. Voor TTO is het nauwer aansluiten bij het ondernemersnetwerk van LTO Glaskracht Nederland een manier om niet alleen aansluiting te houden bij de innovatieprogramma’s maar ook bij het topsectoren beleid. Het beëindigen van de activiteiten van het Productschap Tuinbouw maakt een nauwere samenwerking in het tuinbouwcluster steeds noodzakelijker.

Voor LTO Glaskracht Nederland is de meerwaarde van deze samenwerking dat leden voor  initiatieven en ideeën een beroep kunnen doen op de expertise van  TTO. Met haar ervaring en praktijkkennis kan TTO een deskundig advies geven over de haalbaarheid van een nieuw idee en het innovatietraject begeleiden.

TTO is een landelijke telersvereniging gericht op techniekontwikkeling met 50 leden. In LTO Glaskracht Nederland werken LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB samen aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale belangenbehartiging, vaktechniek en innovatie voor de aangesloten glastuinbouw- ondernemers.

LTO Glaskracht NederlandTTO