Landelijke belichtingsexcursie Tomaat - 5 maart 2014

27-02-2014

Op woensdag 5 maart organiseert LTO Glaskracht Nederland een landelijke excursie waarbij we de belichtingsonderzoeken bekijken en de onderzoekspartijen een nadere toelichting op de proeven geven. Vanwege verdachte verschijnselen bij de planten van Wageningen UR is het helaas niet mogelijk om deze belichtingsproef te bezoeken. Tijdens de presentatie wordt deze proef uiteraard wel uitvoerig besproken.

PROEF DEMOKWEKERIJ WESTLAND
Het Futagrow teeltsysteem heeft een aantal unieke eigenschappen waarmee het bijzonder geschikt is voor vergaande energiebesparing en lichtintegratie. Deze belichtingsperiode wordt een proef uitgevoerd waarbij het doel is om maximaal 40% elektriciteit per m² te besparen ten opzichte van een praktijkbedrijf, bij gelijkblijvende productie. In de proef worden drie belichtingsrecepten gevoerd, hierbij is afdeling A een referentie afdeling, afdeling B is gericht op een zo efficiënt mogelijke lichtbenutting per kg tomaat d.m.v. hybride topbelichting en tussenlicht. In afdeling C wordt de gewenste besparing van 40% per m² nagestreefd door een lager lichtniveau met hybride topbelichting en verregaande lichtintegratie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdacht van TTO waarbij de volgende partijen zijn betrokken: Prominent, kwekerij Triomaas, Rijkszwaan, Van Iperen , Hortilux Schreder, Lemnis Lighting, Priva, Formflex, Groen Agro Control, Combinations en Inno-Agro. De helft van het project wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron.

PROEF WAGENINGEN UR GLASTUINBOUW
Voortbordurend op de eerder gehouden belichtingsproeven wordt in het seizoen 2013/2014 onderzocht hoe we met 35% minder elektriciteit kunnen telen met behoud van productie.

In de proef wordt gebruik gemaakt van twee afdelingen: een referentieafdeling met helder glas die wordt belicht met 105 µmol m-2 s-1 SON-T en 105 µmol m-2 s-1 LED tussenbelichting, maximaal 16 uur per dag. In de energiezuinige afdeling met diffuus glas wordt belicht met 105 µmol m-2 s-1 zeer efficiënte LED's van boven en 105 µmol m-2 s-1 LED tussenbelichting volgens een lichtplan opgesteld naar de behoefte van het gewas.

De onderzoeksvragen in deze proef richten zich vooral op het begrijpen wat er gebeurt onder LED belichting. Wat zijn de verschillen in gewasontwikkeling en assimilatenverdeling, en wat is de achtergrond hiervan? Hoe verschilt de fotosynthese van boven naar beneden in het gewas, mede bij het gebruik van tussenbelichting? Wat is de kwaliteit van de vruchten bij beide belichtingssystemen? Dit project wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron. De LED topbelichting wordt door Philips ter beschikking gesteld.

PROEF GREENQ IMPROVEMENT CENTRE
Bij het GreenQ Improvement Centre wordt dit jaar een LED belichtingsproef uitgevoerd in opdracht van Philips in samenwerking met Monsanto, Cultilene, Svensson en Koppert, begeleid door Andy de Jong en Willem Valstar. Drie verschillende lichtrecepten, combinaties van LED toplicht en LED tussenlicht, worden beproefd. Er wordt gewerkt met nieuwe Philips LED toplighting systemen welke een duidelijke elektrabesparing opleveren t.o.v. Son-T (~25%), maar het teeltresultaat staat voorop in deze proef! Het gaat er om duidelijk te krijgen welk lichtrecept het meeste voordeel oplevert en met welke teeltstrategie we de extra voordelen het beste kunnen bereiken.

PROGRAMMA

13.45 uur Ontvangst bij de Demokwekerij Westland

14.00 uur Bekijken proeven Demokwekerij

14.45 uur Vertrek naar het Improvement Centre

15.15 uur Bekijken proeven

16.00 uur Presentaties Philips, InnoAgro en Wageningen UR Glastuinbouw

17.00 uur Vragen

17.15 uur Afsluiting

LOCATIE
Demokwekerij Westland, Zwethlaan 52, Honselersdijk

AANMELDEN
Aanmelden is verplicht en kan tot dinsdag 4 maart 09.00 uur via het online aanmeldformulier.

ANNULEREN
Annuleren kan alleen schriftelijk via peekhoff@ltoglaskracht.nl.

MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie contact op met Annelies Hooijmans, telefoon 06 -225 150 20 e-mail ahooijmans@ltoglaskracht.nl

 LTO Glaskracht Nederland