Integrale bedrijfsaanpak vereist concrete MVO-doelstellingen

13-07-2012

Veel MVO-activiteiten en –projecten in de tuinbouw missen concrete doelstellingen. Die zijn wel nodig voor sterkere verantwoording aan de maatschappij en voor ondernemers zelf. “Opdat ze hun bedrijfsvoering scherper kunnen aansturen met een integrale beoordeling en aanpak van de veelheid van MVO-aspecten”, schrijft Agnes van Ardenne in het voorwoord van het IMVO sectorverslag van de tuinbouw- en groensector.

Volgens de voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT) zou dat een win-win aanpak opleveren: goed voor de ondernemer, goed voor de mens en goed voor het milieu. Het verslag van het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) laat zien dat de bedrijfsvoering van tuinbouwondernemingen veel maatschappelijk relevante aspecten kent. Dat zorgt ervoor dat veel vraagstukken op het bord van ondernemers liggen. De tuinbouw bereikt aansprekende resultaten met vele projecten en activiteiten, maar dat is niet op alle issues even inzichtelijk.

Naast concretiseren van doelen is het objectiveren van criteria van duurzaamheid een actiepunt voor de tuinbouw. Het verslag over 2011 geeft inzicht in doelstellingen en prestaties op 12 aspecten, variërend van gezond voedsel, groen en welbevinden, plantgezondheid tot energie en transport. Het is geen compleet overzicht, maar geeft wel een betrouwbaar beeld van alle MVO-thema’s die de sector bewegen en de belangrijkste ontwikkelingen erin.

Het PT stelde het verslag op volgens internationale richtlijnen, samen met brancheorganisaties binnen alle tuinbouwsectoren en ketenschakels. Vorig jaar verscheen de eerste editie van het sectorverslag - over 2010, samengesteld op verzoek van de Sociaal Economische Raad. Via de SER willen de sociale partners het IMVO in het bedrijfsleven verdiepen en implementeren. Eind juni overhandigde SER-voorzitter Rinnooy Kan de eindrapportage IMVO van de SER aan staatssecretaris Bleker van EL&I. Volgens Bleker laat het bedrijfsleven met het initiatief IMVO zien zijn verantwoordelijkheid te nemen, “maar is er ook nog genoeg te doen”..

Voor meer informatie neemt u contact op met Geert Pinxterhuis, tel. 079 3470651 of e-mail g.pinxterhuis@tuinbouw.nl of u bezoekt onze website op www.tuinbouw.nl