Inschrijving schoolfruitprogramma start op 8 september 2014

12-06-2014

RVO

Vanaf 8 september 2014 kunnen basisscholen zich inschrijven voor het schoolfruitprogramma 2014/2015. De inschrijfperiode sluit op 26 september 2014.

Scholen kunnen zich inschrijven via de website www.euschoolfruit.nl. Toewijzing vindt plaats op basis van volgorde van (bevestigde) aanmelding. Als het programma vol is, sluit de inschrijving eerder. Aan het programma kunnen ongeveer 1.400 basisscholen deelnemen.

Schoolfruitleveringen

De schoolfruitleveringen starten in de week van 3 november 2014 en lopen t/m 5 juni 2015. De deelnemende basisscholen ontvangen gedurende 25 weken voor elk kind drie stuks gratis groente of fruit per week.

Schoolfruitregeling

Nederland neemt in schooljaar 2014/2015 voor het zesde jaar deel aan de Europese schoolfruitregeling. De regeling heeft tot doel om:

•    de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren;
•    kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren;
•    de afzet van groente en fruit te bevorderen.

Vanaf 2014/2015 is het totale EU-budget voor de schoolfruitregeling verhoogd van € 90 miljoen naar € 150 miljoen. Het budget voor Nederland bedraagt voor schooljaar 2014/2015  € 5,4 miljoen. Het EU-cofinancieringpercentage is opgehoogd van 50% naar 75%. Hiermee komt het totale budget voor schoolfruit op ongeveer € 7,2 miljoen per jaar voor Nederland.

Voor het Europese Schoolfruitprogramma moet Nederland begeleidende educatieve maatregelen uitvoeren. Deze moeten direct gelinkt zijn aan de doelstelling van het programma. Deelnemende scholen hebben een inspanningsverplichting om activiteiten uit te voeren die bijdragen aan het bevorderen van gezonde eetgewoonten bij kinderen. Zo moeten zij deelnemen aan digibordlessen en smaaklessen over groente en fruit.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de schoolfruitregeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De volgende organisaties ondersteunen het schoolfruitprogramma: het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum. De communicatie naar de scholen wordt verzorgd door het Steunpunt EU-Schoolfruit en Smaaklessen van Wageningen University.

12 juni 2014, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland