GroentenFruit Huis: producentenorganisaties en handel vormen sterk collectief

09-01-2014

Den Haag, 9 januari 2014 - Met trots presenteren DPA en Frugi Venta het GroentenFruit Huis. Hiermee nemen teelt en handel hun verantwoordelijkheid en vormen één stem richting politiek en maatschappij. Een stap voorwaarts in de gezamenlijke belangenbehartiging en noodzaak nu de sector niet langer kan terugvallen op het Productschap Tuinbouw. De openingshandeling werd verricht door Cees den Hollander en Kees Wantenaar, respectievelijk voorzitter van Frugi Venta en DPA, tijdens de Nieuwjaarsreceptie van beide organisaties, 9 januari 2014 in het Zalmhuis te Rotterdam.

Groente en fruit zijn belangrijk voor de Nederlandse consument, maatschappij en economie. De productiewaarde van de Nederlandse teelt bedraagt € 3 miljard en de handelswaarde inclusief import rond de € 13 miljard.
De missie van het GroentenFruit Huis luidt daarom: ‘Het GroentenFruit Huis behartigt de belangen ter bevordering van (inter)nationale afzet van groenten en fruit en stimuleert de consumptie van groenten en fruit’.

Het GroentenFruit Huis is georganiseerd rondom vier thema’s: Voeding en gezondheid, Voedselveiligheid, Marktaangelegenheden en statistiek en Logistiek en ICT. Door de handen ineen te slaan kunnen de activiteiten rondom de vier thema’s efficiënter worden georganiseerd, waardoor de totale kosten voor de bedrijven afnemen. Deze taken werden tot dit jaar voor een deel uitgevoerd door het Productschap Tuinbouw en het HBAG. Een aantal medewerkers van beide organisaties met specialistische kennis op de genoemde thema’s is werkzaam voor het GroentenFruit Huis. Het is uniek dat telersverenigingen en handelsbedrijven samen een privaat gefinancierd platform vormen voor belangenbehartiging en waarmee voor de sector belangrijke kennis op het gebied van voedselveiligheid, statistiek, markt, ICT en logistiek behouden blijft.

“Bundeling van kennis en een sterk collectief voor een professionele sector. Dat is het gezamenlijke belang van de leden van DPA en Frugi Venta”, aldus Kees Wantenaar, door de bestuursleden van DPA en Frugi Venta verkozen tot onafhankelijk voorzitter van het GroentenFruit Huis. De verenigingen DPA en Frugi Venta zullen nog blijven bestaan en zijn verantwoordelijk voor een aantal specifieke taken zoals GMO (DPA) en importzaken, cao en collectieve dienstverlening (Frugi Venta).

“Het GroentenFruit Huis is een plaats waar zowel telersverenigingen als handelsbedrijven zich thuis kunnen voelen, waar ze terecht kunnen voor kennis over de vier genoemde thema’s, in contact kunnen komen met elkaar en de medewerkers van het GroentenFruit Huis en waar ze hun belangen behartigt weten. Verder mogen onze leden van het GroentenFruit Huis verwachten dat we met één stem spreken richting politiek en overige stakeholders.” Aan het woord is Gert Mulder, directeur van het GroentenFruit Huis.
Het GroentenFruit Huis is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

GroentenFruit Huis