Groente en fruit zijn de oplossing

05-03-2014

Denktank Fresh Initiative formuleert missie: "Nederlanders eten vanzelfsprekend – en met plezier – meer groente en fruit."

‘Nederland moet beter gaan samenwerken om een gezonder land te realiseren’. Met deze uitspraak kunnen de uitkomsten van de Denktank Fresh Initiative worden samengevat. De Denktank heeft in kaart gebracht, met welke trends en factoren rekening moet worden gehouden bij het nadenken over de consumptie van groente en fruit in Nederland en de wijze waarop de consumtptie kan worden verhoogd. Er is een missie geformuleerd: Nederlanders eten vanzelfsprekend – en met plezier – meer groente en fruit. In een wie doet wat kaart is in kaart gebracht wat spelers kunnen doen om de missie te bereiken. Het verdient aanbeveling deze spelers met elkaar en vertegenwoordigers van de sector in contact te brengen Primaire sector, fabrikanten, retail en cateraars, maar ook bijvoorbeeld zorgverzekeraars, beleidsmakers, milieubewegingen en onderwijs moeten hun krachten bundelen om een geïntegreerde aanpak te introduceren die Nederlanders stimuleert meer groente en fruit te eten. Vertegenwoordigers van de genoemde partijen hebben in zeven denksessie nagedacht over trends en factoren die invloed hebben op de consumptie van groente en fruit. Ook zijn acties gedefinieerd die de afzonderlijke partijen kunnen uitvoeren om tot een hogere consumptie te komen.

.