Gamificatie maakt overleg en werk effectiever en leuker

17-03-2014

Glastuinbouw

Meer communicatie, steviger draagvlak voor verandering, verbeterde werkrelaties, meer betrokkenheid, verantwoordelijkheid en ontwikkeling van medewerkers. Dit zijn een aantal resultaten uit de pilot Work is Gaming, die de afgelopen twee  maanden heeft gedraaid op drie glastuinbouwbedrijven (Van der Hoorn Orchideeën, Sjaloom potplantenkwekerij en Kwekerij A. Baas). Work is Gaming wil het werk in de tuinbouw uitdagender, leuker en slimmer maken door in primaire werkprocessen spel- en motivatiemechanismen te integreren (gamificatie). Via een spelmethodiek gaan management en medewerkers samen aan de slag om de communicatie en de bedrijfsprocessen op aansprekende wijze te verbeteren en te verrijken. Medewerkers zijn enthousiast en hebben zichtbaar plezier in de methode. Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), in alliantie met InnovatieNetwerk, is initiatiefnemer van de pilot en ontwikkelde met Product Foundry de spelmethodiek. Volgens programmamanager Dewi Hartkamp van SIGN is het essentieel om nu te investeren in arbeid, omdat door de vergrijzing en de toenemende welvaart in Oost-Europese landen het aanbod van personeel drastisch zal afnemen. “Er is nog veel potentie voor het benutten van de kennis en vaardigheden van medewerkers, arbeidsmotivatie en binding”, aldus Hartkamp. De spelmethodiek van Work is Gaming speelt hierop in. Orchideeënkwekerij Van der Hoorn is een van de pilotbedrijven die met het prototype aan de slag is gegaan. Peter van der Zalm, bedrijfsleider, is enthousiast over de eerste resultaten. “De medewerkers vonden het raar om werkoverleg te voeren met behulp van een spel, maar ze werden al snel enthousiast. Deze spelvorm nodigt juist uit om als team dieper na te denken over bedrijfsprocessen en verbeterpunten”, zegt Van der Zalm na twee maanden ervaring. Het valt de bedrijfsleider op dat de doorgevoerde veranderingen langer beklijven. Voorheen vielen mensen sneller terug in oude fouten: “De communicatie en het werkoverleg verlopen de laatste weken inhoudelijk beter, medewerkers dragen zelf meer verbeterpunten aan en zij spreken elkaar er ook eerder op aan.”

Over een half jaar worden de eerste kwalitatieve resultaten aangevuld met een kwantitatief inzicht in het effect van de Work is Gaming aanpak op de bedrijfsprestaties. De komende maanden staat de ontwikkeling van een planningsmodule op  stapel, waarmee medewerkers zelf ook invloed krijgen op het inroosteren van taken. Bedrijven die interesse hebben om mee te ontwikkelen, kunnen contact opnemen met SIGN (sign@innovatieglastuinbouw.nl).

Voor meer informatie over de pilot Work is Gaming kunt u contact opnemen met Dewi Hartkamp, programmamanager SIGN, via 06-53131944.