Denk mee over Europese regeling schoolfruit

01-03-2013

De Europese Commissie (EC) beraadt zich op de toekomst van de schoolmelk- en schoolfruit regelingen. De regelingen verschillen nu behoorlijk van elkaar. De EC kijkt naar mogelijkheden om de regelingen meer te uniformeren Belangstellenden kunnen hun mening hierover geven via een vragenlijst. U kunt de toelichting en de vragenlijst vinden op de volgende webpagina: http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/school-children/2013_en.htm. U kunt de vragenlijst tot 22 april 2013 invullen.

Toekomstscenario’s
De Commissie gaat op dit moment uit van 3 mogelijke scenario’s voor de toekomst van de schoolmelk- en schoolfruitregelingen.

  • De regelingen blijven grotendeels zoals ze nu zijn, waarbij voor schoolmelk wel een nationale strategie verplicht wordt.
  • De regelingen worden grotendeels gelijk vorm gegeven, met begeleidende maat-regelen voor beide regelingen.
  • Een nieuw schoolprogramma, waarbij naast schoolmelk en schoolfruit ook plaats is voor andere agrarische producten. Het programma omvat gratis verstrekking van de agrarische producten aan schoolkinderen met focus op lokale/regionale en seizoensproducten. Daarnaast worden begeleidende maatregelen ontwikkeld om de kennis en bewustwording bij kinderen te vergroten, waarbij ook ouders, leerkrachten en ondernemers worden betrokken.
     

Meer informatie 
Unit Advies en Beleid
Tel: (079) 368 1664
Fax: (079) 368 1534
E-mail: pzmr@pz.agro.nl
Internetsite: www.hpa.nl