Bladgroenteproductie op water

01-05-2014

In onderzoek zijn systemen voor teelt op water van bladgroente zodanig doorontwikkeld, dat teelttechnische en bedrijfseconomische risico's van opschaling voor de praktijk aanvaardbaar zijn.

In de periode 2011 t/m 2013 heeft Proeftuin Zwaagdijk onderzoek gedaan naar de onbedekte teelt van bladgewassen – vooral sla - op een drijvend teeltsysteem. In dit systeem hangen de planten in een drijver in een enkele decimeters diepe voedingsoplossing. Vrijwel de gehele wortelontwikkeling vindt plaats in de voedingsoplossing. Een aantal bedrijven past dit teeltprincipe toe. Er zijn verschillende teeltsystemen in ontwikkeling. Voor opschaling van deze productiewijze is het vooral  van belang dat dit leidt tot verhoging van de betrouwbaarheid en de productiviteit en daarmee de rentabiliteit. Een knelpunt in de teelt van sla op dit systeem is Microdochium panattonianum. Deze schimmelziekte is te voorkomen door het gewas te beschermen tegen neerslag en langdurige bladnatperiodes te voorkomen bijvoorbeeld door te telen in een tunnel.

Meer informatie over de resultaten leest u in de deelraporten bij dit project.