Bestrijding wortelvlieg in bospeen

13-03-2014

Door het wegvallen van Birlane (chloorfenvinfos) ter bestrijding van de eerste vlucht van de wortelvlieg (Psila rosae), vormt dit insect een groot probleem in peen met een hoge zaaidichtheid. Omdat er maar twee toepassingen met dimethoaat mogelijk zijn, zoekt Proeftuin Zwaagdijk naar een alternatief voor Birlane. In onderzoek dat werd gefinancierd door de peentelers via het PT werden in 2013 vijf behandelingen in vier herhalingen met elkaar vergeleken. De proeflocaties met een hoge infectiedruk waren in Biddinghuizen en Bergeijk. Door de made van de wortelvlieg was in Bergeijk gemiddeld 15% van de peen aangetast, maar verschillen waren niet betrouwbaar. In Biddinghuizen werd gemiddeld 29% van de peen aangetast.

Bekijk de onderzoeksresultaten in het eindrapport.