Aanvulling projectresultaten op PT-website

02-04-2015

Op de website van het Productschap Tuinbouw worden doorlopend onderzoeks- en campagneverslagen geplaatst. De resultaten zijn tot stand gekomen door (mede-)financiering van projecten met middelen uit heffingen die door alle ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap Tuinbouw bijeen werden gebracht. Sinds 3 maart 2015 werden de resultaten van de volgende 12 projecten toegevoegd, waarmee - exclusief cofinanciering - een PT-investering voor de tuinbouwsector was gemoeid van bijna 1,4 miljoen euro: