Nieuwsoverzicht

Nieuws 1 - 2 of 2

Www.tuinbouw.nl per 1-1-2018 uit de lucht

Met de Wet opheffing bedrijfslichamen is het Productschap Tuinbouw (PT) per 1 januari 2015 opgeheven. De afwikkeling van subsidies van het voormalige PT voor projecten vindt sindsdien plaats door de Vereffeningsorganisatie PBO (VO PBO) van het Ministerie van EZ.

Update projectresultaten website PT

Op de website van het Productschap Tuinbouw worden doorlopend resultaten geplaatst van afgeronde projecten.