Keuring verplicht voor alle toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen!

Keuring verplicht voor alle toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen!
14-2-2014

De in Nederland bekende 3-jaarlijkse keuring van veldspuiten en boomgaardspuiten is uitgebreid naar alle professioneel gebruikte apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Basis is de EU richtlijn 'Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen'. Apparatuur waarvoor de verplichte keuring nieuw is, dient voor eind 2016 minimaal eenmaal gekeurd te zijn. Voor apparatuur waarvoor de verplichte keuring al jarenlang geldt (volveldspuiten en boomgaardspuiten) verandert er niets. Voor de open teelten is de keuringsplicht al een bekend verschijnsel, voor andere sectoren zoals de glastuinbouw en sectoren buiten de land- en tuinbouw is het nieuw.

Om een soepele introductie van de keuringen voor apparatuur, waarvoor de keuring eerder niet verplicht was, te waarborgen, geldt de volgende regeling: - Apparatuur ouder dan bouwjaar 1996 of onbekend bouwjaar, moet voor 31 december 2014 gekeurd zijn.

 • Apparatuur van bouwjaar 1996 t/m 2000, moet voor 31 december 2015 gekeurd zijn.
 • Apparatuur van bouwjaar 2001 t/m 25 november 2013, moet voor 26 november 2016 gekeurd zijn.
 • Nieuwere apparatuur (vanaf factuurdatum 26 november 2013) moet binnen 3 jaar na factuurdatum zijn gekeurd.

Voorbeelden van apparatuur die eerder niet onder de verplichte 3-jaarlijkse keuringsregels viel zijn:

 • Alle typen motorvatspuiten voor zowel buiten- als binnentoepassing
 • Grondontsmettingsapparatuur;
 • Rijen- of strokenspuiten (incl. op zaai- of pootmachines gebouwde apparatuur) met een werkbreedte groter dan 3 meter;
 • Doseerapparatuur waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden meegegeven aan gietwater;
 • Laagvolume spuitapparatuur (Pulsfog en LVM). Hiervoor geldt echter een afwijkende keuringsfrequentie van eens in de 6 jaar. Laagvolume apparatuur waarbij de nozzle het belangrijkste onderdeel is dat aan slijtage onderhevig is, is vrijgesteld van de keuringsplicht mits de nozzle niet ouder is dan 3 jaar.

Vrijgesteld van de keuringsplicht zijn:

 • Rijen- of strokenspuiten, waaronder onkruidspuiten in de fruitteelt, met een werkbreedte van 3 meter of minder;
 • Handgedragen apparatuur;
 • Zwavelverdampers;
 • Zaaizaadbehandelingsapparatuur;
 • Granulaat strooiers en poederapparatuur;
 • Onkruidstrijkers;
 • Dompelapparatuur;
 • Staminjectie-apparatuur en smartfresh toepassingen.

Voor meer informatie over apparatuur en vrijstellingen wordt verwezen naar de productschapsverordeningen.

De keuring wordt uitgevoerd door bedrijven die hiervoor erkend zijn door de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL). SKL is aangewezen door de productschappen om de apparatuur te laten keuren volgens de in de verordening geformuleerde eisen. Een overzicht van alle SKL erkende keuringstations voor de verschillende typen spuitmachines is te vinden op www.sklkeuring.nl. Goed onderhouden en goed afgestelde spuitapparatuur is van belang voor een duurzame gewasbescherming waarbij gewasbeschermingsmiddelen effectief en efficiƫnt worden ingezet. Om de kwaliteit van de toepassingsapparatuur te garanderen is een periodieke keuring van de machines en installaties een belangrijk aspect.

Wettelijke basis voor de keuring is de EU richtlijn 2009/128/EG 'Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen' die de lidstaten verplicht er voor te zorgen dat apparatuur voor de professionele toepassing van gewasbeschermingsmiddelen periodiek gekeurd wordt. Dit is opgenomen in de verordening keuring apparatuur gewasbeschermingsmiddelen van de productschappen. Zie voor de verordening www.productschapakkerbouw.nl/teelt/spuitkeuring of tuinbouw.nl. Omdat de productschappen worden opgeheven, wordt de inhoud van de productschapsverordeningen overgenomen in milieuregelgeving van de overheid.