Bestuur & Commissies

Vakbonden en werkgeversorganisaties van telers, veilingen (detail)handelaren, hoveniers en fabrikanten vormen het bestuur en de commissies. De vergaderingen van het bestuur en de commissies zijn openbaar. De agenda en de stukken worden voor de vergadering op de website van het PT geplaatst.

Bestuur

 • Onstwedder, H.

  - FNV Bondgenoten

  Hoofdfunctie in de sector:
  Bestuurder
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Bestuur pensioenfonds landbouw
  Bestuur Sazas
  Bestuur Stigas
  Bestuur Colland
  Bestuur Suwas I en II
  CAO "eigenaar" glastuinbouw + dierhouderij
  Commissaris AGAD
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  8 maart 2012

 • Ardenne - van der Hoeven, A.M.A. van

  Voorzitter Productschap Tuinbouw

  Hoofdfunctie in de sector:
  Voorzitter Productschap Tuinbouw
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
  Lid Stuurgroep Convenant Gezond Gewicht
  Voorzitter CEO groep Dutch Biorefinery Cluster
  Lid Biosolar Cells, WUR
  Lid Europese Board Biobased Industries Consortium
  Voorzitter Raad van Toezicht Van Hall Larenstein
  Voorzitter Curatorium Afrika Studiecentrum
  Voorzitter Raad van Commissarissen Zorgcombinatie Argos, Regio Waterweg
  Voorzitter Regional Food Council Gemeente Rotterdam
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 juli 2011

 • Brandenburg, J.

  - FNV Bondgenoten

  Hoofdfunctie in de sector:
  Bestuurder FNV Bondgenoten
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  21 juni 2012

 • Jansen, M.J.B.

  - CBL

  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur CBL
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  (Plaatsvervangend) bestuurslid diverse productschappen
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2002

 • Roefs, MBA, ir. J.P.A.

  - LTO Nederland (Vollegrondsgroenten)

  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar teeltbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter vakgroep Vollegrondsgroenten LTO Nederland
  Voorzitter vakgroep Vollegrondstuinbouw ZLTO
  Lid sectorbestuur groenten Naktuinbouw
  Lid bestuur ZLTO
  Lid Raad van Toezicht Helicon Opleidingen
  Lid Raad van Commissarissen Vion Food Group
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2010

 • Gerritsen, ir. J.M.

  - Productschap Tuinbouw

  Hoofdfunctie in de sector:
  Secretaris van bestuur en sectorcommissies
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.

 • Bruggeman, A.

  - CNV Vakmensen

  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Vice-voorzitter Productschap Tuinbouw
  Vice-voorzitter Bedrijfschap Horeca en Catering
  Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Productschap Vee en Vlees
  Vice-voorzitter Productschap Vis
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 juni 2004

 • Westerhof, mr. H.

  - Anthos

  Hoofdfunctie in de sector:
  Bestuurder namens de handel
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter iBulb
  Voorzitter iVerde
  Lid bestuur NTR
  Lid Stichtingsbestuur Floriade 2012
  Lid algemeen bestuur BKD
  Lid bestuur NAK Tuinbouw
  Voorzitter Raad voor de Boomkwekerij
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1992

 • Hylkema MBA, ir. D.

  - LTO Nederland (LTO Noord Glaskracht)

  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur LTO Noord Glaskracht
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur MPS (Milieuproject Sierteelt)
  Lid bestuur VNO/NCW
  Directeur SIGN
  Lid bestuur Stichting Coördinatie Calamiteiten Glastuinbouw
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008

 • Haarlem, J.G. van

  - NFO (LTO Nederland)

  Hoofdfunctie in de sector:
  Mede-eigenaar Fa. Gebr. van Haarlem en Zn.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter NFO
  Lid diverse commissies binnen LTO en Colland
  Lid Beleidsraad LTO
  Lid sectorbestuur Bomen
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1999

 • Staal, E.

  - De Unie


  Hoofdfunctie in de sector:

  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Lid bestuur en dagelijks bestuur Productschap Diervoeder
  Vice voorzitter Productschap Diervoeder
  Lid bestuur Productschap Akkerbouw
  Lid bestuur Stichting Bevordering Diervoeding
  Lid bestuur en dagelijks bestuur Hoofdproductschap Akkerbouw
  Lid bestuur Productschap Margarine, Vetten en Oliën
  Lid bestuur Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
  Lid commissie Groenten en Fruit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
  Plaatsvervangend lid Dagelijks Bestuur Productschap Akkerbouw
  Lid Productschap Wijn
  Lid bestuur Productschap Vee en Vlees
  Plaatsvervangend lid Commissie Frisdranken en Waters, Productschap Dranken
  Nevenfunctie(s):
  Lid PBO Pensioencommissie
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 september 2007

 • Oosterom, B.C.

  - VBN

  Hoofdfunctie in de sector:
  Eigenaar teeltbedrijf
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter bestuur FloraHolland
  Voorzitter Raad van Commissarisen Flora Holland
  Voorzitter bestuur VBN
  Lid kernbestuur Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN)
  Lid bestuur nationaal coöperatieve raad (NCR)
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2006

 • Scheefhals, W.J.T.

  VIGEF

  Hoofdfunctie in de sector:
  Inkoper COROOS Conserven BV
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s): 
  Bestuurslid Profel
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  25 maart 2014

 • Maasse, M.C.

  - VBW

  Hoofdfunctie in de sector:
  Algemeen directeur VBW
  Functie(s) bij andere product-of bedrijfschappen:
  Bestuurder en voorzitter commissie Bloemen en Planten HBD
  Nevenfunctie(s):
  Bestuur HBD
  Bestuur SVS
  Bestuurder Sociaal fonds bloemendetailhandel
  Bestuur MKB
  MKB Platform Ambachten
  MKB Nationale Winkelraad
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008

 • Es, drs. J. van

  - DPA

  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur DPA
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid Platform Agrologistiek
  Raad van Commissarissen AQS
  Lid bestuur BVNL
  Voorzitter Groenten en Fruitcommissie COPA-COGECA
  Lid bestuur COGECA-Brussel
  Lid bestuur WAPA (World Apple and Pear Association)
  Lid bestuur Freshfel
  Lid bestuur Stichting GroentenFruit Bureau
  Lid bestuur Stichting Greenport Holland International
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1994

 • Boon, ir. ing. H. de

  Voorzitter VGB
  VGB

  Hoofdfunctie in de sector: Voorzitter VGB
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Bestuurslid HBAG / Voorzitter Commissie bloemen & planten
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur Greenport Holland
  Lid bestuur Greenport Holland International
  Lid bestuur Union Fleurs
  Lid dagelijks bestuur VNO/NCW
  Voorzitter Raad van Commissarissen Best Fresh Group
  Lid Raad van Commissarissen Container Centralen
  Voorzitter Kenniscentrum Plantenstoffen
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2003

 • Spek, M. van der

  - VHG

  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur-eigenaar M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.
  Directeur-eigenaar Groenprojecten B.V.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Bestuursvoorzitter VHG
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2000

 • Leeuwen, J.W.J. van

  - Lid vakgroep Bomen en vaste planten LTO

  Hoofdfunctie in de sector:
  Boomkweker
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur NAK Tuinbouw
  Lid bestuur Floriade 2012
  Lid bestuur Tuinbouwraad
  Lid bestuur Bedrijfspensioenfonds Landbouw
  Lid bestuur Stichting Vakinformatie Tuinbouw
  Voorzitter Cultuurgroep laanbomen LTO
  Voorzitter stichting Project Boomkwekerij
  Lid bestuur sectorcommissie Suwas I en II
  Lid vakgroep Bomen en Vaste PLanten ZLTO
  Lid bestuur Stichting Beurshal
  Lid bestuur Suwas I en II
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 juli 2002

 • Langeslag, ir. J.J.J.

  - KAVB (LTO Nederland)

  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter Stichting Groenkeur
  Council member International Society of Horticultural Science
  Voorzitter stichting Fonds Kleine Toepassingen
  Lid Verenigde Vergadering Hoogheemraadschap van Rijnland
  Plaatsvervangend lid Bestuur Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw
  Commissaris Actor
  Bestuurder Auxon B.V.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1992

 • Dekker, J. den

  - Plantum NL

  Hoofdfunctie in de sector:
  Medewerker Plantum NL
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter Foundation GSPP
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2000

 • Bosma, J.

  - CNV Vakmensen

  Hoofdfunctie in de sector:
  Vakbondsbestuurder
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  BAC LZZ HPA
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid Colland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 1998

 • Mulder, G.H.

  - Frugi Venta

  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur Frugi Venta
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur KCB
  Lid bestuur FrugICom
  Lid bestuur GroentenFruit Bureau
  Lid bestuur Greenport Holland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2012

Commissie Sierteelt & Groen

 • Kleijn, mevr. P.W.

  - KAVB

  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur KAVB
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2012

 • Zwetsloot, A.H.

  - Anthos

  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur Anthos
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Bestuur Stichting Edibulb
  Bestuur Stichting Utilysys
  Bestuur Stichting iBulb
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2012

 • Bontekoe, P.B.W.

  - ZLTO

  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur/eigenaar kwekerij
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Vakgroepvoorzitter Bomen en Vaste planten LTO NL
  Kringvoorzitter LTO Noord Boskoop
  Voorzitter Vakgroep Bomen en Vaste planten LTO Noord
  Bestuurslid ENA
  Bestuurslid AIPH
  Bestuurlid VKC
  Bestuurslid Greenport Holland
  Gemeenteraadslid CDA Boskoop
  Bestuurslid Stichting Sierteeltgelden Boskoop
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  14 januari 2010

 • Roodenburg, R.

  - VGB

  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur VGB
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur MPS
  Lid bestuur KCB
  Lid bestuur NTR
  Lid bestuur Bedrijfstakpensioenfonds Groothandel Bloemen en Planten
  Lid RvC Container Centralen
  Directeur Vegekom
  Lid bestuur SVS
  Lid algemeen bestuur VNO/NCW
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2004

 • Bons, L.

  Vakbondsbestuurder
  CNV Vakmensen

  Hoofdfunctie in de sector:
  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2014

 • Simons, T.J.M.

  Plantum

  Hoofdfunctie in de sector:
  Senior beleidsmedewerker Plantum
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 april 2012

 • Roozen, E.

  VHG

  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  26 februari 2013

 • Rijkers, B.

  - VBW

  Hoofdfunctie in de sector:
   
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:

  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 april 2012

 • Ruiten, N.A. van

  - LTO Nederland (LTO Noord Glaskracht)

  Hoofdfunctie in de sector:
  Voorzitter LTO Noord Glaskracht
  Voorzitter LTO Glaskracht Nederland
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Voorzitter SIGN
  Commissaris Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland
  Bestuurslid Greenport Holland
  Voorzitter Stichting Flowers & Food
  Lid federatieraad LTO Nederland
  Bestuurslid Colland Sectorraad
  Voorzitter T.K.I. - Tuinbouw
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008

 • Kok, G.

  - VBN

  Hoofdfunctie in de sector:
  Concernmanager Externe Betrekkingen Flora Holland
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid Greenport Holland
  Bestuurslid MPS
  Bestuurslid VNO/NCW
  Bestuurslid Fair Flowers Fair Plants
  Bestuurslid Floriculture Sustainability Initiative
  Bestuurslid Stichting Vakblade Sierteelt
  Bestuurslid Greenport Aalsmeer
  Bestuurslid Horti Campus
  Bestuurslid T.K.I.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 april 2012

Commissie Voedingstuinbouw

 • Rijnhout, P.

  - Bestuurslid Vigef

  Hoofdfunctie in de sector:
  Algemeen secretaris Vigef
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 juni 2009

 • Verbaas, P.I.

  - Frugi Venta

  Hoofdfunctie in de sector:
  Secretaris Frugi Venta
  Nevenfunctie(s):
  Secretaris en penningmeester bestuur FoodCompass
  Voorzitter deskundigenoverleg FoodCompass
  Secretaris en penningmeester bestuur FrugICom
  Fresh Information Management BV, aandeelhouder namens Frugi Venta
  Lid GlobalGAP Nationaal Technische Werkgroep
  Lid commissie Toezicht Kwaliteitsvoorschriften groenten en fruit (RIK) KCB
  Lid bestuur Client Export
  Lid bestuur Fresh Corridor
  Lid Greenport Holland Logistiek
  Lid Greenport Managementgroep
  Lid klankbordgroep Nationaal Logistiek Informatieplatform (NLIP)
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 juli 2013

 • Klaassen, A.J.M.

  DPA

  Hoofdfunctie in de sector:
  Secretaris DPA
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid KCB
  Voorzitter Nationale Technische Werkgroep GLOBALGAP
  Bestuurslid QS
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 oktober 2013

 • Crielaard, H.J.

  CBL

  Hoofdfunctie in de sector:
  Manager Voeding & Gezondheid
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Diverse (plaatsvervangende) lidmaatschappen bij productschappen
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2014

 • Vooijs, J.

  - CNV Vakmensen

  Hoofdfunctie in de sector:
  External Affairs Harvest House B.V.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid van College van deskundigen van SMK
  Lid van Fachbereit Qualität und Sicherheit
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 april 2012

 • Ribbens, Mevr. I.

  - Frugi Venta

  Hoofdfunctie in de sector:
  Beleidsmedewerker Frugi Venta
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Secretaris Stichting Afzetbevordering ui
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 april 2012

 • Schouten, R.

  - ZLTO

  Hoofdfunctie in de sector:
  coordinator plantaardig LTO
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid TKI Bestuur

  lid MT Greenport Holland

  lid RvC Rabo Bommelerwaard

  secretaris LTO Glaskracht Nederland
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:

  6 juni 2014

 • Koning, S.

  - NFO

  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur NFO
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  N.v.t.
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 april 2012

 • Hooijmans, N.J.

  ZLTO

  Hoofdfunctie in de sector:
  Voorzitter LTO Vakgroep Paddenstoelen
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Bestuurslid Stichting Fair Produce
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  9 juni 2009

 • Braver, Mevr. C.J.M. den

  Hoofdfunctie in de sector:
  Beleidsmedewerker Plantum
  Functie(s) bij andere product- en bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Adviescommissie Soft Fruit Naktuinbouw
  Adviescommissie Groenteplanten Naktuinbouw
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 april 2012

Dagelijks Bestuur

 • Hylkema MBA, ir. D.

  - LTO Nederland (LTO Noord Glaskracht)

  Hoofdfunctie in de sector:
  Directeur LTO Noord Glaskracht
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  N.v.t.
  Nevenfunctie(s):
  Lid bestuur MPS (Milieuproject Sierteelt)
  Lid bestuur VNO/NCW
  Directeur SIGN
  Lid bestuur Stichting Coördinatie Calamiteiten Glastuinbouw
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 januari 2008

 • Staal, E.

  - De Unie


  Hoofdfunctie in de sector:

  N.v.t.
  Functie(s) bij andere product- of bedrijfschappen:
  Lid bestuur en dagelijks bestuur Productschap Diervoeder
  Vice voorzitter Productschap Diervoeder
  Lid bestuur Productschap Akkerbouw
  Lid bestuur Stichting Bevordering Diervoeding
  Lid bestuur en dagelijks bestuur Hoofdproductschap Akkerbouw
  Lid bestuur Productschap Margarine, Vetten en Oliën
  Lid bestuur Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
  Lid commissie Groenten en Fruit Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
  Plaatsvervangend lid Dagelijks Bestuur Productschap Akkerbouw
  Lid Productschap Wijn
  Lid bestuur Productschap Vee en Vlees
  Plaatsvervangend lid Commissie Frisdranken en Waters, Productschap Dranken
  Nevenfunctie(s):
  Lid PBO Pensioencommissie
  Bestuurder Productschap Tuinbouw sinds:
  1 september 2007