Visie Puur en Gezond

Puur en Gezond: Een visie op voeding en gezondheid in de voedingstuinbouw

‘Voeding en gezondheid’ is één van de thema’s van waaruit het Productschap Tuinbouw gericht projecten initieert en financiert. Gericht beleid vraagt om een heldere visie, daarom heeft het Productschap Tuinbouw samen met het GroentenFruit Bureau de themavisie ‘Puur en Gezond’ geschreven.

De doelstellingen die hieruit voortkomen zijn geconcretiseerd in een toekomstagenda, waarin een zo compleet mogelijk overzicht is gemaakt van projecten en nieuwe ideeën. Deze agenda wordt op de website van de visie continu actueel gehouden. Ga naar http://www.tuinbouw.nl/thema/voeding-gezondheid. Hier kunt u de gehele visie nalezen, of juist alleen een specifiek deel hiervan door één van de hoofdstukken aan te klikken.

www.tuinbouw.nl/puurengezond

De visie kunt u ook downloaden als pdf of in gedrukte vorm bij ons opvragen. Mail uw gegevens dan naar f.huisintveld@tuinbouw.nl.

Op 24 augustus 2010 vond het symposium ‘2x2, Puur en Gezond’ plaats in Tomato World in Honselersdijk. De centrale vraag was ‘hoe kunnen we met elkaar samenwerken aan het verhogen van de consumptie van groenten en fruit en daardoor aan een gezonder Nederland’. Lees meer.

Misschien heeft u projecten of ideeën voor de toekomstagenda, of vragen n.a.v. de visie waarover u met ons of specifieke partijen uit de sector in contact wilt komen? In dat geval horen we graag van u.