Verpakkingenbelasting afgeschaft per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 wordt de verpakkingenbelasting afgeschaft. Dit is een van de maatregelen om het belastingstelsel te vereenvoudigen. Deze belasting werd op 1 januari 2008 van kracht. De verpakkingenbelasting is ingevoerd om de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen en het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen te stimuleren.

Wat betekent dit voor ondernemers in 2012?

In principe komen in 2012 ondernemers (producenten of importeurs) die meer dan 50.000 kilo verpakte producten op de Nederlandse markt zetten voor deze belasting in aanmerking. Op de site van de belastingdienst

Wat betekent dit voor ondernemers in 2013?

Na 1 januari 2013 hoeft u geen verpakkingenbelasting meer te betalen. Het is wel mogelijk dat u op een andere manier betrokken wordt bij de financiering van inzameling en hergebruik van verpakkingsmateriaal. De voorwaarde die namelijk aan het afschaffen van de verpakkingenbelasting gesteld werd, was dat er een goed alternatief zou komen voor de inzameling van verpakkingsmateriaal. Demissionair staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu het bedrijfsleven hebben hiertoe een overeenkomst getekend. Hiermee garanderen producenten, importeurs en verkopers van verpakte producten dat zij de komende 10 jaar de kosten voor inzameling en hergebruik van kunststof verpakkingsmateriaal voor hun rekening nemen. Ook zorgen ze voor een financieringsstelsel dat in de plaats komt van het huidige Afvalfonds. Bovendien blijven de bedrijven betalen voor de campagne Nederland Schoon en een Kennisinstituut Verpakkingen dat voor de komende jaren een ‘verduurzamingsagenda’ gaat opstellen en uitvoeren waarmee de volledige verpakkingsketen wordt verduurzaamd. Het besluit verpakkingen, met rapportageverplichting, blijft van kracht.

De volgende organisaties houden zich direct met dit onderwerp bezig:

Voor meer informatie over verpakkingenbelasting kunt u contact opnemen met Hester van Gent van het PT. Haar telefoonnummer is 079 - 34 70 613 of e-mail: h.vangent@tuinbouw.nl.