Vermarkten biologische producten

In de biologische tuinbouw werken tuinders op een milieuvriendelijke wijze. Dit betekent ondermeer dat gewassen in de grond geteeld worden en daarbij geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt.

Op alle biologische producten die je in de winkel tegenkomt, vind je het EKO-keurmerk. Voordat je iets een biologisch product mag noemen dat het EKO-keurmerk mag dragen, moeten alle stappen in het productieproces voldoen aan de wettelijke voorschriften. Stichting Skal houdt in opdracht van de overheid toezicht op de naleving van deze regels. Ze doet dat door middel van inspectie, certificatie en sancties bij overtredingen. Meer informatie over de controle en de regelgeving vind je op www.skal.nl

Marktaandeel
Steeds meer biologische producten vinden hun weg naar de consument. De biologische verkopen in Nederland zijn in 2008 gegroeid met 12% tot boven 580 miljoen euro, de schattingen over de export van biologische producten uit Nederland gaan ook boven de 500 miljoen euro. Biologisch is inmiddels een serieuze tak van sport. Meer informatie over cijfers van de Biomonitor 2008 is te vinden op de website van Biologica www.biologica.nl.

Convenant
De Nederlandse overheid zet zich met convenantpartners en bedrijfsleven sterk in voor de groei van biologische teelt en consumptie. Het beleid is er op gericht om de markt jaarlijks met minimaal 10% te laten groeien. Hierbij moet de groei van de teelt in balans zijn met de groei van de markt. Via de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw werken de overheid en het bedrijfsleven aan de promotie van biologische producten. Meer informatie over de Task Force MBL vind je op www.biologischconvenant.nl

Om de beoogde jaarlijkse groei van 10% te realiseren in de Nederlandse markt, heeft de Task Force een aantal instrumenten beschikbaar. Dit zijn onder andere ketenmanagers (mede gefinancierd door het Productschap Tuinbouw), consumentencampagnes en consumentenonderzoek.

Voorbeelden van consumentencampagnes zijn: 

Omschakelen?
Al jaren groeit de verkoop van biologische producten in ons land en in de landen om ons heen. Het aanbod van biologisch blijft daarbij achter. Om ondernemers wegwijs te maken in de wereld van biologisch ondernemen is daarom de website www.biologischondernemen.nl geopend. Op deze site is de sector akkerbouw/vollegrondsteelt goed uitgewerkt.

Wat doet het PT?
Er lopen vier projecten met betrekking tot dit onderwerp:

Vragen?
Voor meer informatie over dit onderwerp neemt u contact op met Fabianne Huis in 't Veld, e-mail f.huisintveld@tuinbouw.nl of telefoonnummer 079 - 34 70 643.