Stadstuinbouw

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden en in Europa is dat al 70%. Juist in de steden zijn problemen met gezondheid (obesitas, suikerziekte), werkgelegenheid, sociale cohesie en veiligheid. Daarnaast zetten maatschappelijke trends als lokale voedselvoorziening, biologische en fairtrade productie en willen weten waar je voedsel vandaan komt zich versterkt door. Stadstuinbouw zorgt ervoor dat gezonde en verse producten beschikbaar komen voor de stad en de wijk en draagt daarbij mee aan de gezondheid. Stadstuinbouw draagt naast de locale voedselvoorziening ook bij aan de oplossing voor grootstedelijke problemen:

  • Openvallende plekken in de stad worden opgevuld en de buurtbewoners worden van werk voorzien.
  • De buurt wordt bij elkaar gebracht en zorgt voor meer sociale cohesie en minder criminaliteit.
  • Nieuwe functies kunnen gecombineerd worden met de productie van bloemen & planten en groenten & fruit zoals: energielevering, horeca, zorg en scholing.
  • Bij stadstuinbouw wordt minder gekeken naar de productiefunctie en meer naar de behoeften van de stad.

Stadstuinbouw levert kansen voor de Nederlandse tuinbouw:

  • Nieuwe afzetmogelijkheden van producten in een korte keten en direct contact met de consument. Ondersteunt de branding van producten. Reguliere tuinbouw levert producten als aanvulling van verkooppunt van stadstuinbouw.
  • Nieuwe producten zoals stadskassen, daktuinen, verticale tuinen en klimaatcellen voor teelt in gebouwen.
  • Nieuwe diensten zoals plantkennis, teeltadvies en eigendomsmodellen zoals coöperatievormen.
  • Nieuw type ondernemers, de stadstuinders

‘Steeds vaker stadstuinbouwprojecten in steden’ op het 8-uur journaal van 8 maart 2012.