RSS feeds

Een RSS feed (Really Simple Syndication) is een alternatieve, versimpelde weergave van online inhoud. Met behulp van een feedreader kun je de feed vervolgens lezen. Productschap Tuinbouw heeft verschillende RSS feeds voor u beschikbaar gemaakt. Op deze pagina vindt u meer informatie over de beschikbare feeds en hoe u deze kunt gebruiken.

RSS Readers
Er zijn veel (gratis) feedreaders beschikbaar. Het kan een los programma zijn, maar veel browsers hebben ook een ingebouwde feedreader: Opera, onder de noemer 'nieuwsstromen', Mozilla Firefox onder de noemer 'live bookmarks', Safari en Internet Explorer 7. Ook zijn er online feedreaders, zoals Google Reader, die het mogelijk maken vanaf elke computer je persoonlijke webfeeds te bekijken. In sommige e-mail programmas, zoals Microsoft Outlook en Mozilla Thunderbird, kunnen ook RSS feeds worden aangemeld, zodat de gegevens van de feed automatisch in de mailbox verschijnen, of in een daarvoor geselecteerde map. Er zijn ook enkele gratis desktop programma's voor het inlezen van de feeds:

Beschikbare feeds