Resultaten inputronde Plantgezondheid, Water, bodem & bemesting

Ondernemers hebben belangrijke input geleverd voor het programma Plantgezondheid. Er is veel interesse voor de oplossing van gewasgezondheidsproblemen door gebruik te maken van alternatieve middelen en methoden. De nadruk ligt op het voorkomen van problemen door de plantweerbaarheid te verhogen, maar ook het stimuleren van de ontwikkeling van middelen op natuurlijk basis (NGO) en een uitbreiding van het arsenaal van natuurlijke vijanden. Voor wat betreft het gebruik van chemische middelen vindt men het werk van de coördinatoren effectief middelen pakket (CEMP) belangrijk, vooral voor de wat kleinere teelten en voor gelijktrekking van sierteelt en groenteteelt voor wat betreft het middelenpakket. Belangrijke ziektenproblemen zijn o.a. virussen in de bollenteelt, Phytophthora en Fusarium bij paprika, Verticillium bij de laanbomen en in de biologische teelt en thrips in de sluitkool.

Met de komst van het regeerakkoord, waarin de afschaffing van de productschappen per 2014 is aangekondigd, is het niet duidelijk welke projecten daadwerkelijk doorgang vinden in 2013. Bestuur en commissies beraden zich daar momenteel over. Begin 2013 ontstaat naar verwachting meer duidelijkheid. Informatie over de activiteiten en projecten in 2013 ontvangt u van ons via nieuwsbrieven, de website en de vakpers.

Overzicht van de input voor plantgezondheid ingedeeld naar actielijn.