Resultaten inputronde Groen & Welbevinden

Uit de inputronde blijkt dat ondernemers met betrekking tot Groen en Welbevinden veruit de meeste waarde hechten aan het collectief promoten van de waarden van groen. Anders gezegd: De groene baten bekend maken aan politiek en maatschappij. Daarbij hecht men er vooral aan dat lagere overheden weten hoe belangrijk groen is en welke bijdrage groen kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Een ondernemer pleitte voor een lobby gericht op het laten opnemen van minimum groeneisen in bouwvoorschriften. Het Ondernemersplatform hecht daarnaast waarde aan de doorvertaling van groene baten naar concrete groene producten en -innovaties en daarmee nieuwe (inter)nationale business voor ondernemers in het groen.
Ook vragen ondernemers aandacht voor de waarde van binnengroen in relatie tot gezondheid en welzijn. Daarvoor is het noodzakelijke te blijven investeren in wetenschappelijk bewijs voor de waarde van groen en het positief onder de aandacht brengen van de tuinbouw- en groensector.

Daarnaast geven ondernemers aan belang te hechten aan specifieke onderdelen binnen Groen en welbevinden, zoals het vergroenen van schoolpleinen, samen met andere partijen als bouw en gemeenten ontwikkelen van groene innovaties en het ondersteunen van de ontwikkeling van eetbaar groen in de vorm van stimuleren van stadslandbouw.

Een aantal van de genoemde onderdelen is opgenomen in het programma Groen en Welbevinden.

  • Collectieve groenpromotie: Entente Florale ondersteuning tot en met 2015. Extra bijdrage voorgesteld in sectorcommissie in 2013.
  • Stadslandbouw: PPS Stadstuinbouw goedgekeurd in sectorcommissie
  • Onderzoeken groene bewijs: Groen en Ouderenzorg, onderzoeksproject in 2012.
  • Onderzoek Groene Schoolpleinen: onderzoeksproject in 2012.

Met de komst van het regeerakkoord, waarin de afschaffing van de productschappen per 2014 is aangekondigd, is het niet duidelijk welke projecten daadwerkelijk doorgang vinden in 2013. Bestuur en commissies beraden zich daar momenteel over. Begin 2013 ontstaat naar verwachting meer duidelijkheid. Informatie over de activiteiten en projecten in 2013 ontvangt u van ons via nieuwsbrieven, de website en de vakpers.