Resultaten inputronde Energie & CO2

In de inputronde voor het thema Energie en CO2 geven tuinbouwondernemers aan dat ze het belangrijk vinden dat aan dit onderwerp gewerkt wordt. De CO2 uitstoot moet gereduceerd worden door energie te besparen en duurzame energie toe te gaan passen. Een ondernemer vindt dat de tuinbouw op termijn leverancier van energie kan - of zelfs moet - worden. De motivatie voor de ondernemers daarvoor is vooral om de energiekosten in de hand te houden, maar ook om het milieu te sparen. Als oplossing wordt een aantal onderwerpen en idee├źn aangedragen die vooral gericht zijn op de glastuinbouw, zoals nieuwe ontvochtigingstechniek, hoge temperatuuropslag van warmte, aardwarmte, zonne-energie en CO2 voorziening.

In het programma Kas als Energiebron, gericht op de glastuinbouw, werkt het PT samen met LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken. Door onder andere onderzoeksprojecten en subsidieregelingen van de overheid worden verschillende innovaties gestimuleerd zoals aardwarmte en zonne-energie. Ook wordt het principe van de genoemde nieuwe ontvochtigingstechniek nu getest bij een tuinbouwondernemer. Voor wat betreft de toepassing van hoge temperatuuropslag wordt getracht om pilotprojecten in de praktijk te realiseren en die ook te monitoren.
Aan de CO2-voorziening wordt binnen het programma Kas als Energiebron hard gewerkt door kennis te ontwikkelen waarbij de CO2 vraag van de kas flink gereduceerd kan worden. Voorbeelden zijn de projecten 'CO2; niet meer dan genoeg'  en 'Gelimiteerd CO2-verbruik bij Het Nieuwe Telen tomaat', zonder gevolgen voor de productie. Daarnaast loopt er een aantal projecten om meer CO2 van buiten de (glas)tuinbouw beschikbaar te krijgen. Een voorbeeld daarbij is CO2 uit biomassa.

Met de komst van het regeerakkoord, waarin de afschaffing van de productschappen per 2014 is aangekondigd, is het niet duidelijk welke projecten daadwerkelijk doorgang vinden in 2013. Bestuur en commissies beraden zich daar momenteel over. Begin 2013 ontstaat naar verwachting meer duidelijkheid. Informatie over de activiteiten en projecten in 2013 ontvangt u van ons via nieuwsbrieven, de website en de vakpers.