Ondernemingsplatform Voeding & Gezondheid

Het PT werkt vanaf 1 juli 2012 met zes Ondernemingsplatforms voor de investeringsprogramma’s. Ondernemingsplatforms stellen doelstellingen vast, werken de programma’s uit en stellen een gericht en samenhangend investeringsprogramma op. Daarbij zorgen ze voor een goede aansluiting met de praktijk. De Ondernemingsplatforms worden ondersteund door een programmamanager van het PT.

In de zomer  en vroege najaar van 2012 worden met de Ondernemingsplatforms de investeringsprogramma’s 2013 voorbereid. Deze worden in 2012 door het PT-bestuur op 13 november vastgesteld op advies van de PT-sectorcommissies Voedingstuinbouw (11 oktober) en Sierteelt&Groen (25 oktober).

Het Ondernemingsplatform Voeding & Gezondheid  bestaat uit de volgende leden:

Theo Ammerlaan (Themato productie) - groenten/fruit (Voorzitter)

Rob Wessels (Bakker Barendrecht) - groenten/fruit

Johan vd Leer (Hillfresh Int.) - groenten/fruit

Ton Besouw (Besouw-Achten) -  vollegrondsgroenten

Peter vd Berg (Champiberg BV) - paddestoelen

Edwin Koning (Koppert Cress) - glasgroenten

Gerben van Woudenberg (Mts Woudenberg) - fruit

Marcel Dings (Dings aardbeien) - glasgroenten

Marcel Heythuyzen (Hessing Uden BV) - groenten/fruit

Jos Glansbeek (HAK) - groenten

Andre Paap( Andre Paap Groenten en Fruit) - groenten/fruit

Nicolette Quaedvlieg (Programmamanager PT)