Milieuverordeningen

Om de vruchtbare bodem ook voor toekomstige generaties te behouden is duurzaam gebruik van de bodem essentieel. Sommige onkruiden, ziekten en plagen vormen een serieuze bedreiging voor het behoud van een vruchtbare bodem. Ook erosie moet zoveel mogelijk worden tegengegaan.

Daarnaast is het essentieel voor het behoud van een vruchtbare bodem dat gewasbeschermingsmiddelen zo effectief mogelijk worden ingezet. Hiermee wordt de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperkt. Hieronder staan de verschillende milieu gerelateerde verordeningen van het PT toegelicht.

Het PT stelt deze verordeningen op en zorgt dat er toezicht op wordt gehouden. Deze verordeningen zijn bindend. Dit betekent dat ondernemers die werkzaam zijn in de sector deze verordeningen moeten naleven.