Meerjarenprogramma 'Werken en de tuinbouw'

Werken in de sector tuinbouw en groen is zo aantrekkelijk, dat er vanaf 2016 voldoende juist gekwalificeerde mensen in willen komen èn willen blijven werken. ‘Werken in de tuinbouw’, het Meerjarenprogramma Arbeid van het Productschap Tuinbouw, heeft als hoofddoel hieraan bij te dragen. Het programma is in 2012 ontwikkeld door het Ondernemingsplatform Arbeid van het PT.

Meerjarenprogramma 'Werken en de tuinbouw'

In het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ is de afschaffing van de productschappen per 2014 aangekondigd. Dit voornemen verhindert de uitvoering van nieuwe initiatieven binnen het programma ‘Werken in de tuinbouw’.