Kas als energiebron - transitieprogramma

Een kas die energie levert aan een zorginstelling, tomaten of potplanten die groeien op aardwarmte, ondernemers die zonder gasaansluiting orchideeën of amaryllis kweken, stoken op hout in plaats van gas.

Dit zijn projecten van 'Kas als energiebron', projecten die er aan bijdragen dat de glastuinbouw minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Het bedrijfsleven, het PT, LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van EL&I zijn in 2002 gestart met het programma 'Kas als energiebron'. Het gezamenlijk streven is een klimaatneutrale en economisch rendabele teelt in 2020 in nieuw te bouwen kassen. Ook is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2020 48% lager is dan in 1990 en dat het aandeel duurzame energie in 2020 20% is. Een ander doel is het met 2% per jaar verbeteren van de energie-efficiëntie.  

Om deze ambitieuze doelstellingen voor 2020 te realiseren is er niet één specifieke oplossing. Daarom wordt gedacht aan verschillende oplossingrichtingen, zogeheten transitiepaden: 

De resultaten van Kas als energiebron zijn veelbelovend. Voor aanpak en resultaten/voortgang is een speciale site ontwikkeld: www.energiek2020.nu. Dat is de centrale webplek voor de actualiteit en het laatste nieuws over onderzoeken speciaal gericht op (glas)tuinbouwondernemers.

Jaarplannen en brochures over Kas als Energiebron staan op de site Energiek2020.nu.