Invloed op wetgeving

Het Productschap Tuinbouw vertegenwoordigt de sector actief in verschillende overlegorganen. Zo brengen we standpunten van de sector ten gehore en houden we ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid, -kwaliteit en gezondheid van groenten, fruit, paddenstoelen, noten en zuidvruchten in de gaten. Wanneer nieuwe (concept)regelgeving wordt vastgesteld worden betrokken bedrijven en brancheorganisaties hierover geïnformeerd via circulaires, nieuwsbrieven of via onze website.

Als voedingstuinbouwbedrijf blijft u makkelijk op de hoogte van ontwikkelingen in nationale, Europese en internationale levensmiddelenwetgeving door u aan te melden voor één of meerdere van onze mailinglists. U ontvangt dan per e-mail de verslagen van vergaderingen van het Regulier Overleg Warenwet (ROW), Europese Commissie(EC) en de Codex Alimentarius over het (de) onderwerp(en) waarvoor u hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn.

Als u n.a.v. de discussies, voorstellen en besluiten in deze vergaderingen opmerkingen of kritiek heeft horen we dit graag. Via de Productschappencommissie Levensmiddelen Wetgeving (PLW) en het ROW kunnen we namelijk de mening en voorkeuren van de sector doorgeven richting de EC, meestal via de ministeries van VWS en/of EL&I die uiteindelijk stemrecht hebben namens de Nederlandse delegaties.

De mailinglists waarvoor u zich kunt aanmelden zijn:

 • Gewasbeschermingsmiddelen (toelating en MRL’s)
 • Contaminanten (bv. nitraat, toxinen)
 • Microbiologie
 • Additieven
 • Vitamines en mineralen
 • Etikettering
 • Claims
 • Biologische producten
 • AGOS (Beschermde oorsprongs- en geografische benamingen)
 • Nieuwe voedingsmiddelen (‘novel foods’)
 • General Food Law en Hygiëneverordeningen

Stuur een mail naar f.huisintveld@tuinbouw.nl en geef aan voor welke mailinglist(s) u zich wilt aanmelden.