Heffingen Groenten & Fruit

Het Productschap Tuinbouw (PT) voert taken uit die individuele ondernemingen of verenigingen van ondernemers en werknemers niet zelf kunnen oppakken. De sectorcommissies bepalen het beleid en stellen het budget per sector vast. Aan de hand van de verwachte jaarlijkse uitgaven voor de activiteiten wordt de hoogte van de heffing bepaald. Hierbij heeft elke sector zijn eigen heffingssystematiek. Het bestuur van het PT stelt de heffingsvorderingen formeel vast.

Afbouw PT
Tegen de achtergrond van het besluit van de regering tot opheffing van de PBO in 2014, heeft het bestuur besloten om de inzet van het PT en de inzet van PT-middelen voortvarend af te bouwen. Hiervoor is een herziene begroting 2013 vastgesteld. De afbouw en krimp leiden ook tot verlaging van de heffingen, gelet op de nog lopende en uitstaande verplichtingen.

Voor de groente- en fruitsector betekent dit dat de heffing over 2012 in enkele gevallen al is verlaagd. De heffing over 2013 is in de meeste gevallen verder verlaagd of soms zelfs 0.

Heffingsnota Groenten & Fruit

Systematiek van heffingen Groenten & Fruit

Heffingsverordeningen Groenten & Fruit

Digitale aangifte

Aanvraagfromulier betalingsregeling