Heffingen Bomen

Het Productschap Tuinbouw (PT) voert taken uit die individuele ondernemingen of verenigingen van ondernemers en werknemers niet zelf kunnen oppakken. De commissies bepalen het beleid en stellen het budget per sector vast. Aan de hand van de verwachte jaarlijkse uitgaven voor de activiteiten wordt de hoogte van de heffing bepaald. Hierbij heeft elke sector zijn eigen heffingssystematiek. Het bestuur van het PT stelt de heffingsvorderingen formeel vast.

Afbouw PT
Tegen de achtergrond van het besluit van de regering tot opheffing van de PBO in 2014, heeft het bestuur besloten om de inzet van het PT en de inzet van PT-middelen voortvarend af te bouwen. Hiervoor is een herziene begroting 2013 vastgesteld. De afbouw en krimp leiden ook tot verlaging van de heffingen, gelet op de nog lopende en uitstaande verplichtingen.

Voor de boomkwekerij betekent dit dat over zowel 2012 als 2013 geen heffing meer verschuldigd is.

Systematiek van heffingen Boomkwekerij

Heffingsverordeningen Bomen

Digitale aangifte

Aanvraagformulier betalingsregeling