Heffingen Bloembollen

Het Productschap Tuinbouw (PT) voert taken uit die individuele ondernemingen of verenigingen van ondernemers en werknemers niet zelf kunnen oppakken. De commissies bepalen het beleid en stellen het budget per sector vast. Aan de hand van de verwachte jaarlijkse uitgaven voor de activiteiten wordt de hoogte van de heffing bepaald. Hierbij heeft elke sector zijn eigen heffingssystematiek. Het bestuur van het PT stelt de heffingsvorderingen formeel vast.

Omdat vanaf oogstjaar 2011 sprake is van een systeemwijziging, werd de nieuwe Verordening/steunmelding aangemeld in Brussel (EU). De formele goedkeuring van deze steunmelding is pas in december 2013 ontvangen. Daarom heeft een inhaalslag plaatsgevonden. De gecombineerde aangifte over 2011 en 2012 is in december verzonden. Eerst worden, op grond van deze aangifte, de nota's over 2011 opgelegd. Ongeveer twee maanden later volgt de nota over 2012.

De aangifte over 2013 wordt in mei/juni 2014 verstuurd.

Nieuwe heffingssystematiek Bloembollen vanaf oogstjaar 2011

Heffingsverordeningen Bloembollen

Aanvraagformulier betalingsregeling