Heffingen

Het Productschap Tuinbouw (PT) voert taken uit die individuele ondernemingen of verenigingen van ondernemers en werknemers niet zelf kunnen oppakken. Hierbij gaat het om zaken als generieke promotie, technisch en wetenschappelijk onderzoek en het subsidiëren van een breed gewasbeschermingsmiddelenpakket. Regelmatig toetst het PT de activiteiten op draagvlak in de sector.

De sectorcommissies bepalen het beleid en stellen het budget per sector vast. Aan de hand van de verwachte jaarlijkse uitgaven voor de activiteiten wordt de hoogte van de heffing bepaald. Hierbij heeft elke sector zijn eigen heffingssystematiek en worden de heffingsopbrengsten alleen ingezet in de desbetreffende sector. Het bestuur van het PT stelt de heffingsvorderingen formeel vast. Ook de SER, de overheid en soms de EU moeten de vorderingen goedkeuren voordat ze in werking treden.

De verwachte opbrengst uit de heffingen is voor het jaar 2010 circa 50 miljoen euro. Van de uitgaven wordt ongeveer 53% besteed aan promotie en marketing, zo’n 24% wordt besteed aan onderzoek, ongeveer 8% wordt uitgegeven aan kwaliteit, 5% aan milieuprojecten, 3% aan arbeid en 7% aan overige projecten.

Heffingen Bloembollen
De verwachte opbrengst van de heffingen voor de bloembollensector in 2010 is 8,4 miljoen euro. Het grootste gedeelte van de uitgaven, ongeveer de helft, is bestemd voor promotie en marketing. De sector betaalt hiervan onder meer het Internationaal Bloembollencentrum (IBC).


Systematiek van heffingen Bloembollen

Heffingsverordeningen Bloembollen

Digitale aangifte

Heffingen Bloemkwekerij
De verwachte opbrengst van de heffingen voor de bloemisterijsector in 2010 is 24 miljoen euro. Het grootste gedeelte van de uitgaven, ongeveer tweederde, is bestemd voor promotie en marketing. De sector betaalt hiervan onder meer Bloemenbureau Holland (BBH)


Nieuwe Heffingssystematiek Bloemkwekerijproducten 2010

Systematiek van heffingen Bloemkwekerij 2009

Heffingsverordeningen Bloemkwekerij

Digitale aangifte

Heffingen Boomkwekerij
De verwachte opbrengst van de heffingen voor de boomkwekerijsector in 2010 is 4,4 miljoen euro. Het grootste gedeelte van de uitgaven, circa 43%, is bestemd voor promotie en marketing. De sector betaalt hiervan onder meer Plant Publicity Holland (PPH).


Systematiek van heffingen Boomkwekerij

Heffingsverordeningen Boomkwekerij

Digitale aangifte

Heffingen Groenten & Fruit
De verwachte opbrengst van de heffingen voor de groente- en fruitsector in 2010 is 12 miljoen euro. Het grootste gedeelte van de uitgaven, ongeveer 36%, is bestemd voor technisch onderzoek en eenderde voor de promotie en marketing van groenten en fruit. Dit laatste wordt uitgevoerd door GroentenFruitBureau.


Systematiek van heffingen Groenten & Fruit

Heffingsverordeningen Groenten & Fruit

Digitale aangifte

Heffingen Hoveniers
De verwachte opbrengst van de heffingen voor de hovenierssector in 2010 is 1,2 miljoen euro. Het grootste gedeelte van de uitgaven, ongeveer de helft, is bestemd voor promotie en marketing. De sector betaalt hiervan onder meer het Hoveniers Informatiecentrum (HIC).


Systematiek van heffingen Hoveniers

Heffingsverordeningen Hoveniers

Digitale aangifte