Groenten en Fruit Portaal

De website www.groentenenfruitportaal.nl is een informatieportaal voor de voedingstuinbouw. Op dit portaal vindt u actuele informatie over gewasbescherming, voedselveiligheid en productinformatie. Zo wordt u als tuinbouwondernemer efficiënter geïnformeerd over aspecten rondom voedselveiligheid en levensmiddelen- wetgeving. Hierdoor krijgt u eventuele risico’s, maar ook kansen in beeld.

Het Groenten en Fruit Portaal zorgt voor een continue actualisatie van de informatie. De nVWA, KCB, RIVM, PD en deskundigen uit de voedingstuinbouwsector zijn betrokken bij de inhoud van het Portaal. Het bundelen van relevante informatie uit deze en andere bronnen maken het Portaal tot een unieke tool. De groenten- en fruitsector heeft via het Productschap Tuinbouw geïnvesteerd in dit Portaal.

Gewasbescherming
Hier vindt u achtergrondinformatie over gewasbescherming. Wat is de relevante wetgeving? Welke taak hebben de verschillende betrokken overheden en organisaties? Wat te doen bij een MRL-overschrijding? Voor gewasbescherming zijn drie applicaties beschikbaar om snel te zoeken:

  • Toelatingen gewasbeschermingsmiddelen
  • MRLs van actieve stoffen
  • ARfDs van actieve stoffen

Productinformatie
Hier vindt u informatie over levensmiddelenwetgeving, kwaliteitseisen, voedingsstoffen en voedselveiligheid welke relevant is voor groenten, fruit, peulvruchten, noten en vruchtensappen. Per onderwerp krijgt u een overzicht van de huidige wetgeving, controle en handhaving van deze wetgeving. Ook zijn de meest gangbare internationale kwaliteitsvoorschriften opgenomen.

Voor productinformatie zijn twee applicaties beschikbaar:

  • Etikettering
  • Voedingsclaims

Nieuwsberichten
Berichten over voedselveiligheid, kwaliteit, gezondheid en levensmiddelenwetgeving van groenten, fruit, peulvruchten, noten en vruchtensappen zijn in een aparte nieuwskolom ook in het Portaal te vinden.

Personaliseren
De inhoud van het Portaal kan worden ingesteld naar eigen inzicht en behoeften. Menu-items of functionele applicaties kunnen verplaatst of verwijderd worden uit de homepage van het Portaal wanneer deze niet interessant zijn voor de gebruiker.

Toegang
U kunt inloggen op de website www.groentenenfruitportaal.nl met uw e-mailadres en het wachtwoord dat u automatisch is toegezonden in een welkomstmail. Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u gebruik maken van de “wachtwoord vergeten” functie en krijgt u per email gegevens om uw account te activeren. Voorwaarde is dat het e-mailadres bekend is bij de administratie van het PT.

Contact
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de beheerders van het Portaal :

Nicolette Quaedvlieg:    tel. 070 3355010
Jerre de Blok:tel. 070 3355010


Het e-mailadres is gfportaal@tuinbouw.nl

Download de flyer van het Groenten en Fruit Portaal.