Groen en welbevinden

Groene oplossingen voor een betere woon-, werk- en leefomgeving

Het programma Groen en Welbevinden van het PT heeft de ambitie om deze nieuwe groenwaarden te verankeren in de maatschappij. Het verankeren is geen doel op zich, maar een middel om te zorgen voor nieuwe afzetmarkten van bomen, bloemen, (tuin)planten en bloembollen. Het brengt werkgelegenheid voor hoveniers, groenvoorzieners, boomverzorgers, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters.

Het PT programma Groen en Welbevinden komt terug in de uitvoeringsagenda 2012-2016 van de Topsector tuinbouw en Uitgangsmaterialen in Innovatieprogramma 3 'Gezondheid en Welbevinden' en Innovatieprogramma 4 'Samenwerkende waardeketen'.

Actuele onderwerpen binnen het programma Groen en Welbevinden:

  • Stadstuinbouw
    Zorgt voor gezonde en verse producten voor stad en wijk en draagt bij aan de gezondheid. Draagt naast de locale voedselvoorziening ook bij aan de oplossing voor grootstedelijke problemen.
  • Groene innovaties
    Het Knooppunt Bouwen met Groen is de aanjager van de integrale en vernieuwende inzet van groen, met als doel om een vitale leef- en werkomgeving te creĆ«ren. Lees meer over enkele voorbeeldprojecten via de onderstaande links en laat u inspireren.
    Flyer Knooppunt Bouwen met Groen
    Factsheet Green Cases