Fytosanitaire zaken

Voor de tuinbouw en groensector is het erg belangrijk om organismes die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten te weren. Een goede controle is daarom van groot belang. Zeker omdat Nederland fungeert als de poort van Europa (Schiphol, Rotterdam) en daardoor een groot deel van de producten die naar de EU vervoerd worden verwerkt. Daarnaast heeft Nederland een sterke positie als producent en exporteur van agrarische producten naar landen buiten de EU.

Door verschillende oorzaken -vanuit het beleid bij de overheid, de sectorwensen en ontwikkelingen op nationaal, internationaal en maatschappelijk niveau- nemen enerzijds de fytosanitaire risico’s toe terwijl er anderzijds er een druk/noodzaak is om de kosten rondom wettelijke fytosanitair controles te beperken.

Het Productschap Tuinbouw overlegt regelmatig met de EL&I, NVWA en het bedrijfsleven om te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de tuinbouw en groensector. Hieronder staan kort de procedures voor export en import van plantaardige producten toegelicht: