Etikettering

Het etiket is een belangrijk hulpmiddel voor de keuze van de consument. Op producten die in de winkel worden gesneden of verpakt – zoals groente en fruit – hoeft geen etiket. Wel moet bij onverpakte producten (losse verkoop) in de onmiddellijke nabijheid van het product in duidelijk leesbare letters informatie zijn aangebracht. Op voorverpakte producten is een etiket wel verplicht. Volgens het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen (WEL) moet in elk geval het volgende verplicht op het etiket staan:

  • Naam van het product
  • Naam en adres van de producent
  • Inhoud (netto-hoeveelheid), van voorverpakte groenten en fruit die ook per stuk of aantal stuks worden verkocht hoeft de netto-hoeveelheid niet te zijn aangeduid
  • Opsomming van ingrediënten met indien van toepassing allergenen. Allergenen zijn o.a. noten, aardnoten (pinda) en selderij
  • Houdbaarheidsdatum. Verse onbewerkte groenten en fruit, anders dan kiemgroenten (taugé), zijn vrijgesteld maar op gesneden en geschilde producten moet wel een houdbaarheidsdatum worden vermeld
  • Productie- of partijcode

De etiketteringregels staan in Nederland in het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen en zijn gebaseerd op Europese regels. Tot voor kort was dit de EU Richtlijn 2000/13/EG. Sinds november 2011 is echter een EU-verordening van kracht (EU)1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. In deze verordening zijn de verschillende EU richtlijnen en verordeningen op het gebied van etikettering van levensmiddelen samengevoegd tot een nieuwe overkoepelende verordening. Deze verordening is rechtstreeks in de EU-lidstaten van kracht. De verordening gaat verder dan alleen etiketteringsvoorschriften, het omvat bijna alle regelingen over consumenteninformatie met betrekking tot levensmiddelen.

Naast de algemene etiketteringsregels zijn er ook richtlijnen voor de etikettering van bepaalde allergene ingrediënten. Deze zijn opgenomen in de zogenaamde allergenen Richtlijn (Richtlijn 2003/89/EG). Met Richtlijn 2006/142/EG is deze lijst van allergene ingrediënten uitgebreid.

Eisen aan materialen en voorwerpen (verpakkingen) die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen zijn ook opgenomen in de Verordening verpakkingsmaterialen 1935/2004. 

Werkgroep Etikettering