CO2-sectorsysteem voor de glastuinbouw

Met ingang van 2011 kent de glastuinbouw een eigen systeem voor CO2-verevening. De keuze voor een eigen systeem komt voort uit de sector zelf, toen bleek dat de GLAMI-gewasnomen niet goed werkten. Het systeem bespaart het tuinbouwbedrijfsleven zo'n € 100 miljoen per jaar aan verlaagde energiebelasting.

De Europese Commissie ziet het CO2-sectorsysteem als ‘tegenprestatie’ voor het tuinbouw EB-tarief. Tevens is het een goede kans om te laten zien dat de glastuinbouw haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en stappen neemt voor vermindering van CO2-uitstoot. Het is onderdeel van het beleid en de visie van de glastuinbouw op weg naar een duurzame(re) energievoorziening.

Het Productschap Tuinbouw (PT) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het CO2-sectorsysteem. Ze werkt daarvoor nauw samen met de overheid, die de basis van het systeem in de Wet Milieubeheer heeft gelegd.

Basisversie sectorsysteem met twee jaar verlengd t/m 2014
Het is de bedoeling om het huidige sectorsysteem zodanig aan te passen dat er op bedrijfsniveau een sterkere prikkel ontstaat voor CO2 emissiereductie. Dit verbeterde systeem is de afgelopen jaren samen met een groep ondernemers ontwikkeld. Begin september 2012 bleek dat het beoogde verbeterde CO2-sectorsysteem nog aanpassing vereist om te voldoen aan de EU staatssteunregels. Overheid en bedrijfsleven werken dit nu samen uit. Begin juli 2013 is duidelijk geworden op welke wijze het toekomstige systeem er uit gaat zien.

Consequentie is dat het huidige sectorsysteem twee jaar langer doorloopt (t/m 2014) en de tweede fase vertraagd van start gaat. Dit was beoogd te starten in 2013, dat wordt 2015.

Op deze pagina vindt u informatie over: