Carbon footprint berekenen

Markt en maatschappij vragen steeds vaker naar de duurzaamheid van producten. Uitstoot van broeikasgassen is daarbij een belangrijk onderdeel. Maar hoe maak je dat inzichtelijk, voor jezelf en voor je klanten? Waar begin je te meten: bij de ontkieming van het eerste zaadje? En met welke factoren in de keten hou je rekening? Om antwoord te geven op deze vragen is de carbon footprint tool ontwikkeld. De carbon footprint geeft de totale broeikasgasemissie weer, uitgedrukt in CO2 equivalenten.

Carbon Footprint tool V.2
Sinds 2009 weten veel telers de Carbon footprint tool te vinden om hun broeikasgasemissies te berekenen. Met één druk op de knop kunt u met de tool inzicht krijgen in de carbon footprint van verschillende tuinbouwproducten. De tool bevat 260 standaard producten en teeltmethoden zoals cherry- en trostomaten, rozen met en zonder WKK, appels uit Nederland en Nieuw Zeeland en twee standaard potplanten. De tool berekent de carbon footprint van opkweek tot het transport naar de supermarkt. De resultaten geven inzicht in welke onderdelen van het productieproces de meeste broeikasgasemissies uitstoten. De achterliggende waarden (zoals brandstofgebruik, elektra-inkoop, verpakkingen, gewasbeschermingsmiddelen) van de verschillende producten kunt u aanpassen om de carbon footprint van uw eigen bedrijf te berekenen. De nieuwe tuinbouw specificatie (PAS2050-1) is reden geweest om een nieuwe versie van de tool te lanceren. Dit betekent:

  • Berekeningen in lijn met de internationale afspraken
  • Update van emissiefactoren
  • Meer ruimte in de tool voor innovaties zoals het gebruik van aardwarmtepompen, ingekochte of verkochte warmte, groene energie etc.
  • Geactualiseerde standaard teelten
     

Lees de Handleiding voor hulp bij het gebruik van de Carbon Footprint Tool.

Inloggen voor Carbon Footprint Tool

Achtergrond

De tool is gebaseerd op de PAS2050-1. De PAS 2050 is een van de belangrijkste internationale generieke standaards om broeikasgasemissies van producten en diensten te berekenen. De PAS2050-1 is een specificatie van de PAS2050 speciaal voor tuinbouwproducten. Deze specificatie is de eerste officiële specificatie bij de internationaal toonaangevende PAS 2050. Het Productschap Tuinbouw heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor één internationaal geharmoniseerd kader voor carbon footprint berekeningen om te voorkomen dat ondernemers voor iedere afnemer volgens een andere methodologie een carbon footprint moeten berekenen.

Certificering
Overweegt u om serieus aan de slag te gaan met uw carbon footprint en u wellicht te laten certificeren? Op deze pagina vindt u een stappenplan voor certificering.

CO2-sectorsysteem
Sinds 2012 moeten alle ondernemingen in Nederland hun energiegebruikscijfers doorgeven voor het CO2-sectorsysteem. Het sectorsysteem is gebaseerd op gasgebruik en is ingesteld om het totaal gasgebruik van Nederland aan de EU te rapporteren. De Carbon Footprint Tool kijkt breder en neemt alle energiebronnen en materialen mee die de tuinder gebruikt in het productieproces. Dit betekent bijvoorbeeld dat ook het energiegebruik om afdekfolie te maken, de emissies om afval te verbranden en de uitstoot van broeikasgassen door meststoffen worden meegenomen. Daarnaast wordt naar meer broeikasgasemissies gekeken dan alleen CO2.

Land use change
Het ontginnen van land heeft een groot effect op de carbon footprint van het verbouwde product. In Nederland is dit meestal niet aan de orde omdat land meer dan 30 jaar geleden al ontgonnen is. Voor nieuw in productie genomen land, bijvoorbeeld het kappen van bossen voor sojateelt in Brazilië, wordt echter wel emissie gerekend. De hoeveelheid emissie die hiervoor gerekend moet worden, is te berekenen in een applicatie voor land use change berekening.

Meer informatie?
Voor vragen, opmerkingen of een andere reactie kunt u contact opnemen via:
info@my-mps.com.