Bloembollen

Op onze website staan de PT-verordeningen van de drie meest recente versies. Indien u kennis wilt nemen van oudere versies van Verordeningen verwijzen wij u naar de site van de Sociaal Economische Raad.

Het PT kent heffingsverordeningen per sector en een aantal andere zogeheten autonome verordeningen. De heffingsverordeningen regelen de heffingen voor bepaalde sectoren. Via de overige autonome verordeningen zijn bijvoorbeeld de registratie van gewasbeschermingsmiddelen geregeld en de bestrijding van schadelijke onkruiden en aaltjes.

Door EU-Commissie goed te keuren verordeningen Bloembollen:

Regelgeving PT intern

De publicatie van de teksten van Verordeningen op deze website vormt geen bekendmaking in de zin van het Verordeningenblad van de SER. Alleen publicatie in voornoemd Verordeningenblad heeft een officieel karakter.