Arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden

In de tuinbouw- en groene sector moet arbeid onder veilige, gezonde en plezierige omstandigheden kunnen worden uitgevoerd.

Voor de teeltsectoren is informatie over arbeidsomstandigheden te vinden bij Stigas. Algemene informatie over arbeidsomstandigheden is te vinden bij de Arbeidsinspectie.

Specifieke informatie over arbeidsvoorwaarden is te vinden bij  FNV. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO’s van de verschillende sectoren. Op de sites van branche- en vakorganisaties is informatie over branchespecifieke CAO’s te vinden. De meeste CAO-teksten zijn ook te vinden op de site van FNV.