Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw

Sinds 1998 geeft de Arbeidsmarktmonitor Tuinbouw elke twee jaar een actueel kwantitatief en kwalitatief beeld van de relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de tuinbouw- en groensector. De achtste editie uit 2012 bevat een apart hoofdstuk over opleiding en scholing. Ook wordt ingegaan op het imago van werken in de tuinbouw, gaat het vergrootglas op de relatie tussen bedrijfskenmerken en de benutting van personeelsinstrumenten en is er een vooruitblik op de werkgelegenheid in 2013 en later.

 Werkgelegenheid 2012 stabiel op ruim 404.000 personen
In 2012 werkten ruim 404.000 personen in de tuinbouw. Dit is vergeleken met 2011 een stabilisatie, na jaren van groei van de werkgelegenheid. Omgerekend naar voltijds banen ging het in 2012 om circa 230.000 fte's. Over de hele tuinbouw gerekend was de omvang van de 'vaste kern' (gezins- en vaste krachten) vrijwel gelijk aan dat van de 'flexibele schil' (tijdelijke krachten en uitzendkrachten). Dit blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek dat het Productschap Tuinbouw (PT) voor het laatst uitvoerde.

In 2012 nam het totale aantal bedrijven in de tuinbouw ten opzichte van 2011 met 1,3% af tot 29.800. Het tempo van afname ligt daarmee in lijn met de 1,6% per jaar gemiddeld vanaf 2000. De 7.700 - vaak éénmans - hoveniersbedrijven niet meegerekend was de afname 3,8%, bij een gemiddelde jaarlijkse afname van 2,6% sinds 2000. Bij de teelt blijft de daling van het aantal bedrijven het sterkst: vergeleken met 2011 met 4,7%, bij een gemiddelde afname van 3,2% per jaar sinds 2000.

U kunt deze cijfers ook per deelsector raadplegen bij de Tuinbouwcijfers op onze website.