Arbeidsmarktcampagnes

Jongeren zien de groen – en tuinbouwsector steeds minder vaak als potentiële werkgever. Nieuwe instroom staat of valt bij een goed imago. Niet alleen van de bedrijven in het tuinbouw- en groencluster, maar ook van onderwijs en scholing

Arbeidsmarktcampagne
Het Productschap Tuinbouw ontwikkelt daarom een imagocampagne gericht op jongeren voor de Nederlandse Tuinbouw. It’s Alive werkt aan een sterk en aansprekend sectorimago om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende en goed opgeleide jongeren. De instroom blijft achter doordat jongeren geen goed beeld van de sector hebben en een slecht beeld van werken in de tuinbouw. Door de recessie zal het tekort tijdelijk kleiner zijn, maar ook de tuinbouwsector zal onder andere door de vergrijzing in de toekomst te maken krijgen met een tekort aan medewerkers, die het (groeiend) midden- en hoger kader binnen bedrijven moeten vormen. Om op termijn de concurrentie om goede arbeidskrachten aan te kunnen gaan met andere sectoren, investeert de sector nu in het verbeteren van haar imago als werkgever via de campagne It’s Alive. It’s Alive laat jongeren zelf ervaren dat de tuinbouw een boeiende, internationale en uitdagende sector is, waardoor zij er voor zichzelf een toekomst in zien.

Doelstelling en doelgroep campagne
Het doel van de campagne is om het imago van de tuinbouw als werkgever te verbeteren en jongeren tussen de 16 en 24 jaar bekend te maken met werken in de tuinbouw. De campagne is in maart 2010 landelijk van start gegaan.

Resultaten
It’s Alive boekt vanaf 2010 meetbare resultaten. De campagne draagt aantoonbaar bij aan een positiever imago van de Nederlandse tuinbouw onder jongeren. Jongeren herkennen de Nederlandse tuinbouw vaker als aantrekkelijke werkgever en als moderne internationale sector. In 2012 geeft 21% van de jongeren aan wel in de tuinbouw te willen werken, medio 2010 was dit nog 12%. Het beeld van werken in de tuinbouw is significant positiever geworden; van 21 naar 54%.

Campagnelogo
Het campagnelogo is een plantachtig wezen dat - net als de Nederlandse Tuinbouw -springlevend is en zijn wortels vertakt heeft over de hele wereld en aanwezig is op plekken waar je het niet altijd verwacht. Het richt zich op uitdagende onderwerpen waarvan jongeren geen weet hebben dat deze ook bij de tuinbouw horen. Denk aan thema’s zoals energie, gezondheid, innovatie, economische kracht, internationale toppositie etc. Duidelijk moet worden, dat welke interesse de jongere ook heeft, de Nederlandse Tuinbouw altijd een boeiende carrièrekans biedt. Op de website nederlandse.tuinbouw.nl komt de wereld van de tuinbouw tot leven. Letterlijk!

It's Alive Travel
Afgelopen (voor)jaar konden jongeren écht zelf ervaren dat werken in de tuinbouw internationaal, spannend en veelzijdig is,  De tuinbouw zit boordevol leuke banen, met heel vaak een link naar het buitenland. De tuinbouwsector is immers een internationale sector bij uitstek. Met de campagne in 2012 kregen jongeren, van VMBO tot en met WO, een werkvakantie aangeboden bij een interessant bedrijf in de tuinbouw.

Via It’s Alive Travel, een fictief reisbureau (op Facebook) konden jongeren hun – gratis - werkvakantie boeken. Naar bestemmingen voor elk interessegebied in de voedingstuinbouw en sierteelt, variërend van 4 tot 6 weken naar China, New York of Oeganda; één week mee naar Las Vegas, Ohio of Engeland tot zelfs een rondreis door Europa.

De campagne verbindt ook lopende initiatieven zoals “Groen Werkt” en het door het PT gesubsidieerde initiatief “Green Identity” van de HAS en de WUR.